Lične Informacije

Goran Savić
savic's picture
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula dr
Nastava docent
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

Kancelarija: JUG 211

Predmeti

Profesionalna biografija

Goran Savić

Lični podaci

 

Obrazovanje

 • Doktor tehničkih nauka za oblast elektrotehnika i računarstvo, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2013.
 • Diplomirani inženjer - master elektrotehnike i računarstva, Univerzitet u Nocom Sadu, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad, 2006.

Oblast Interesovanja

 

Radno iskustvo

 

Stručno i naučno usavršavanje

 

Profesionalno angažovanje

 

Doktorske studije

 •  

Dodatno

 

Publikacije

Goran Savić

Naučni i stručni radovi

 1. Savić G, Segedinac M, Konjović Z. (2011), „The Implementation of the IMS LD E-course Generator“, 1st International Conference on Information Society Technology and Management (ICIST 2011)
 2.  Savić, G., Konjović, Z. (2009), “Learning Style Based Personalization of SCORM E-learning Courses”, Proceedings of the 7th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, pp.316-320, Subotica
 3. Segedinac M.T., Savić G., Konjović Z., Segedinac M. D. (2010), „Optimal counterexamples expectation based method for knowledge space construction”, Proceedings of the 8th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica
 4. Segedinac M., Savić G., Konjović Z. (2010), „Knowledge representation framework for curriculum development”, KEOD 2010 - Proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development, Valencia
 5. Savić, G., Sladić, G., Milosavljević, B. (2008), „On-line uređivanje dokumenata u sistemu Alfresco”, Zbornik radova Yu Info 2008 (CD)
 6. Savić, G., Ivanović, D. (2009), „E-learning sistemi otvorenog koda“, Zbornik radova Yu Info 2009 (CD)
 7. Nikolić, S., Penca, V., Savić, G. (2009) „Aplikacija za konfigurisanje IDS sistema Snort”, Zbornik radova Yu Info 2009 (CD)
 8. Savić, G., Segedinac, M. (2010), „Podsistem za personalizaciju u sistemu za podršku e-učenju Sakai”, Zbornik radova Yu Info 2010 (CD)
 9. Segedinac, M., Savić, G., Slivka, J. (2010), „Identifikovanje stanja znanja pomoću neuronske mreže”, Zbornik radova Yu Info 2010 (CD)
 10. Obradović, Đ., Konjović, Z., Savić, G. „Arhitektura informacionog sistema za terenski rad inspekcijskih službi” Zbornik radova Yu Info 2010

Knjige

 

Projekti

 •  Informacioni sistem Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije, 2007-2009.
 •  Alternativa za e-upravu bazirana na otvorenim standardima i otvorenom kodu, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2009.
 • Specifikacija zahteva sistema za obradu javnih konkursa u pokrajinskim sekretarijatima, Izvršno veće AP Vojvodine, 2009.

Dodatno