Lične Informacije

Silvia Ghilezan
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula dr
Nastava redovni profesor
E-mail
Lična stranica
Predmeti