Lične Informacije

Simona Kašterović
simona.k's picture
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula ms
Nastava saradnik u nastavi
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

 kabinet 114 (F blok)

Predmeti