Lične Informacije

Mila Stojaković
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula dr
Nastava redovni profesor
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

Kula 604

Predmeti