Lične Informacije

Marina Marčeta
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula dr
Nastava asistent
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

Blok F 106

Predmeti