[BP1 na E2, BP1 na PSI] Lista sa skaliranim bodovima za stare studente

9. Novembar 2020

U prilogu objave nalaze se skalirani bodovi u skladu sa promenom načina polaganja predmeta Baze podataka 1. Objašenjenje novog načina polaganja možete pronaći ovde.
 
Prethodno ostvareni poeni su skalirani na sledeći način:

  • Studentima koji su u prethodnom slušanju ostvarili uslov za izlazak na usmeni ispit i na studentskoj službi su izabrali opciju da polažu samo ispit bodovi se ne skaliraju. Ovi studenti mogu na standardni način da prijave usmeni ispit i izađu na njega.
  • Za studente koji su na studentskoj službi izabrali opcije ponovno slušanje ili polaganje preko kolokvijuma bodovi se skaliraju na novi bodovni sistem.
  • Skalirani bodovi važe samo pod uslovom da student prijavi da će izaći na barem jednu predispitnu obavezu, a za ostale zadržati bodove. Za obaveze za koje kažete da žalite da zadržite bodove, važe se skalirani bodovi, dok se za obaveze za koje prijavite da žalite izaći bodovi poništavaju. Ukoliko ne prijavite izlazak ni na jednu predispitnu obavezu bodovi Vam se ne skaliraju.
  • Skaliranje bodova vršeno je množenjem broja bodova sa svake pojedinačne predispitne obaveze koeficijentom dobijenim kao: novi_maksimum/maksimum_koji_je_važio_kada_su_stari_bodovi_ostvareni.
  • Za studente koji su prošle godine na smeru E2 predmet već polagali predmet po novom sistemu, skaliranje bodova nije vršeno.

Studenti koji su na studentskoj službi izabrali opcije ponovno slušanje ili polaganje preko kolokvijuma dužni su da do 15.11.2020. jave za koje predispitne obaveze žele da zadrže skalirane bodove, a koje žele ponovo da polažu. Prijavom da želite da ponovo polažete neku predispitnu obavezu gubite bodove koje ste prethodno ostvarili na njoj. Prijave se šalju na mejl adresu: milicatodorovic@uns.ac.rs. Obavezno naglasite broj indeksa, ime i prezime.

Za bilo kakva dodatna pitanja ili primedbe takođe se možete obratiti na mejl adresu: milicatodorovic@uns.ac.rs.

Napomena: Ukoliko promenite Vaš status na studentskoj službi, obavezno se javiti na gore navedenu mejl adresu. Studenti koji su označeni crvenom bojom su se javili da žele da polažu, ali još uvek nisu rešili svoj status sa studentskom službom.

DodatakVeličina
BP1_E2 - skalirani bodovi.pdf593.73 KB
BP1_PSI - skalirani bodovi.pdf570.1 KB