[BP1, ISiBP] Obaveštenje o usmenom ispitu u apsolventskom roku

7. Decembar 2020

 Za apsolvente usmeni ispit biće odrzan u apsolventskom ispitnom roku:

  • 18.12.2020.

Studenti koji žele da polažu usmeni deo ispita treba da prijave ispit studentskoj službi po standardnoj proceduri. Nakon dobijanja spiska od studentske službe, par dana pre ispita, biće objavljena konkretna vremena i lokacija polaganja usmenog dela ispita.
 
Nije moguće parcijalno polaganje gradiva. Gradivo se polaže u celosti kvalifikovanim odgovorom na sva dobijena pitanja. Usled promenljive situacije prouzrokovane virusom COVID-19, bitno je često proveravati sajt predmeta za sve promene termina i načina polaganja ispita.