[BP1 PSI, BP2 PSI, BP E1] Usmeni ispit 18.12.2020

17. Decembar 2020

Studenti koji su prijavili ispit za 18.12.2020 treba da se jave na mail predmetnom nastavniku dr Milanu Čelikoviću.