[Organizacija podataka] Predispitne provere

14. Januar 2021

Studenti koji polažu predispitne obaveze dolaze na proveru znanja u nedelju 17. 1. 2021. prema rasporedu koji je dostupan u priloženom dokumentu, pri čemu je neophodno pridržavati se aktuelnih mera predostrožnosti koje su date na Internet stranici Fakulteta: http://www.ftn.uns.ac.rs/n978907159/obavestenje-o-radu-fakulteta-i-uputstvo-studentima-za-prevenciju-bolesti-covid-19

Provera znanja je organizovana po terminima, a u svakom terminu predviđena su dva segmenta provere: prvi, pretežno teorijski, i drugi, pretežno praktični. U sklopu prvog segmenta proverava se poznavanje tema Osnovni pojmovi, Metode pristupa i organizacija datoteka i Serijska i sekvencijalna organizacija datoteke. U sklopu drugog segmenta proverava se ispravno funkcionisanje programskog koda koji je namenjen radu nad podacima i datotekama i napisan po datim zahtevima, poznavanje i razumevanje teorijskih koncepata od značaja za napisani programski kod i sposobnost prilagođenja napisanog programskog koda izmenjenim zahtevima.

SLANJE MATERIJALA
Pripremljeni materijal za proveru u elektronskom obliku treba unapred poslati kao imejl poruku na adresu probnitestovi.bp1@gmail.com

Naslov (engl. subject) poruke je opšteg oblika

POP, T_X, SWYY-ZZZZ, IME PREZIME

gde T_X odgovara terminu, SWYY-ZZZZ broju indeksa, a IME PREZIME imenu i prezimenu studenta. Primer konkretnog naslova poruke je POP, T_1, SW12-2015, Marko Markovic

U prilogu (engl. attachment) imejl poruke treba da bude ZIP datoteka (materijal.zip) koja sadrži pripremljeni materijal za proveru, nije veća od 10 MB i ne obuhvata EXE datoteke. Ta ZIP datoteka se pravi tako što se prvo kreira direktorijum materijal, unutar kojeg je sadržaj logično organizovan po poddirektorijumima (deo1, deo2...), a zatim se zipuje direktorijum materijal.

Imejl poruku sa materijalom treba poslati najkasnije 17. 1. 2021. do 6.59.59. Nakon što je imejl poruka poslata treba proveriti odgovor o uspešnosti slanja. U slučaju višestrukog slanja imejl poruke, relevantna je ona najkasnija poruka koja se uklapa u pomenuti rok.

OSTALO
Na proveru treba poneti, između ostalog, identifikacionu dokumentaciju (indeks, lična karta) i pribor za pisanje, a preporučuje se i da pripremljeni materijal u elektronskoj formi bude donesen na eksternoj USB fleš memoriji.

Za dodatne informacije obratiti se Nikoli Todoroviću.

DodatakVeličina
Raspored dolazaka na proveru.pdf58.17 KB