[AR SIIT] Domaci zadatak

10. Januar 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu obaveštenja se nalazi tekst domaćeg zadatka sa propratnim fajlovima. Domaći zadatak se radi 24h. Krajnji rok za slanje domaćeg zadatka na email asistenta je 11.01.2022. u 9:00.

U prilogu obaveštenja se takođe nalazi spisak svih studenata koji su se prijavili da rade domaći zadatak. Pored svakog imena se nalazi i vreme kada će student braniti domaći zadatak 15.01.2022. kao i email asistenta kome treba da pošalje rešenje pre isteka roka za predaju domaćeg zadatka.

Na odbrani domaćeg zadatka studenti moraju da znaju sve osnovne koncepte asemlerskog programiranja da bi uspešno položili predispitne obaveze. Asistenti će postavljati pitanja vezana i za osnovne koncepte koji se ne nalaze u rešenju domaćeg zadatka.

Srdačan pozdrav,
Profesor i predmetni asistenti

DodatakVeličina
Raspored Polaganja - Raspored domaci.pdf50.65 KB
AR_SIIT_Domaci.zip46.2 KB