[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, BP E1] Usmeni ispit 02.02.2022 i 03.02.2022

1. Februar 2022

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka na E1, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II biće održan 02.02.2022 i 03.02.2022 u MIA2-2 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

DodatakVeličina
02022022.pdf123.7 KB