[BP2-PSI] Slanje specifikacije

20. Maj 2022

Aktuelnu verziju specifikacije potrebno je poslati putem imejla a kao odgovor mogu se očekivati osnovne napomene u vezi sa kvalitetom razvijene specifikacije.

Slanje treba obaviti po sledećem rasporedu:

  • studenti koji su se naknadno prijavili šalju Aleksandru Jeremiću do 26. 5. 2022. do 16.00
  • ostali studenti koji imaju svoje redovne termine sredom šalju Radovanu Župunskom do 25. 5. 2022. do početka svog termina
  • ostali studenti koji imaju svoje redovne termine četvrtkom šalju Gergelju Kišu do 26. 5. 2022. do početka svog termina

Naslov imejla treba da bude oblika

BP2 PSI - Specifikacija - [INDEKS] [IME] [PREZIME]

pri čemu delove sa uglastim zagradama treba zameniti konkretnim odgovarajućim vrednostima. Uz imejl treba priložiti specifikaciju kao PDF dokument i opciono ER dijagram u formatu JPG ili PNG.