[Organizacija podataka] Dodatni termini

20. Januar 2023

Za dodatne termine predviđeni su termini 30. 1. 2023. i 10. 2. 2023.

Prijavu za konkretan termin treba poslati barem četiri dana pre tog termina. U terminu ponuđeni su delovi Z2 i Z3, kako pojedinačno tako i zajedno. Svakom prijavom dobijaju se nove konkretne instrukcije o tome šta treba pripremiti.

Prijave i eventualna pitanja mogu biti upućivani Nikoli Todoroviću.