[HITNO] [HPC] [CC] [BRS] Prijava za dodatni termin predispitnih obaveza

27. Septembar 2023

Mole se studenti koji to žele i koji nisu ostvarili barem 51% bodova sa predispitnih obaveza da se jave na studentsku službu i prijave ponovno, naknadno polaganje preko kolokvijuma. Ovo važi za Računarstvo visokih performansi, Računarstvo u oblaku, i Bezbednost računarskih sistema.

Prijava za polaganje se vrši preko Studentske službe prijava se vrši lično na šalteru i cena prijave je 2000 dinara po predmetu. Studenti se mole da se prijave u najhitnijem mogućem roku. Kraj roka prijave i termin odrade će biti objavljeni naknadno.