Termini usmenih ispita - BP1 na RA, BP1 na PSI, OP na SIIT, ISiBP na GG

19. Januar 2020

Obaveštavam studente da se naredni termini za usmeni deo ispita iz predmeta Baze podataka 1 na RA, Baze podataka 1 na PSI, Informacioni sistemi i baze podataka na Geodeziji i Organizacija podataka na SIIT mogu pronaći u sledećoj tabeli.
 
Uz svaki termin, dato je mesto i vreme kada student treba da dođe, a broj praznih redova uz datum predstavlja broj slobodnih mesta u posmatranom terminu. Broj mesta po terminu je ograničen.
 
Studenti koji žele da polažu ispit u navedenim terminima moraju poslati prijavu u formi email-a na adresu nikola.obrenovic@uns.ac.rs najkasnije 48 sati pre izabranog termina ispita. U naslovu (subject) prijavne poruke treba navesti tekst ‚‚Prijava na usmeni'', dok telo poruke treba da sadrži naziv predmeta, ime, prezime, broj indeksa i datum željenog termina polaganja. Primer tela poruke:
BP1 na PSI, Ime Prezime, PR 789/2016, 12.12.2019.
 
Za prihvaćene prijave, podaci o prijavljenom studentu biće unešeni u već spomenutu tabelu.
 
Ukoliko student želi da odjavi usmeni, potrebno je da pošalje novu email poruku sa naslovom ‚‚Odjava usmenog'', a u telu poruke da navede iste podatke kao i u slučaju prijave.