[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, BP2 PSI, BP E1, SUBP] Usmeni ispit 15.10.2021

14. Oktobar 2021

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka na E1, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Baze podataka 2 na PSI i Sistemi za upravljanje bazama podataka biće održan 15.10.2021 u NTP-334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

DodatakVeličina
15102021.pdf118.58 KB