Termini usmenog ispita

9. Februar 2018

 Termini za usmeni:

  • utorak, 20.02.2018.
  • utorak, 27.02.2018.
  • utorak, 06.03.2018.
  • utorak, 20.03.2018.
  • utorak, 27.03.2018.

Studenti koji žele da polažu ispit u navedenim terminima moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu slavica.kordic.ftn@gmail.com najkasnije 36 sati pre izabranog termina ispita.
U naslovu (subject) prijavne poruke treba staviti tekst odgovarajućeg formata, dok telo poruke treba da bude prazno. Na pr. za prijavu na usmeni ispit iz BP u terminu 23.6.2016. u naslov treba staviti:
USM, BP, Ime Prezime, brojindeksa, 2016/6/23
Tačna satnica polaganja ispita za prijavljene studente biće objavljena na ovom sajtu dan pre izabranog termina.
Broj mesta po terminu je ograničen.