Termini usmenog ispita

20. Maj 2018

Termini za usmeni:

  • petak, 08.06.2018.
  • sreda, 13.06.2018.
  • sreda, 20.06.2018.
  • sreda, 27.06.2018.
  • sreda, 04.07.2018.
  • sreda, 11.07.2018.

Studenti koji žele da polažu ispit u navedenim terminima moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu slavica.kordic.ftn@gmail.com najkasnije 36 sati pre izabranog termina ispita.
U naslovu (subject) prijavne poruke treba staviti tekst odgovarajućeg formata, dok telo poruke treba da bude prazno. Na pr. za prijavu na usmeni ispit iz BP u terminu 23.6.2016. u naslov treba staviti:
USM, BP, Ime Prezime, brojindeksa, 2016/6/23
Tačna satnica polaganja ispita za prijavljene studente biće objavljena na ovom sajtu dan pre izabranog termina.
Broj mesta po terminu je ograničen.