Termini usmenih ispita - BP1 na RA, BP1 na PSI, BP2 na PSI, OP na SIIT, ISiBP na GG

25. Februar 2020

Obaveštavam studente da se naredni termini za usmeni deo ispita iz predmeta Baze podataka 1 na RA, Baze podataka 1 na PSI, Baze podataka 2 na PSI, Informacioni sistemi i baze podataka na Geodeziji i Organizacija podataka na SIIT mogu pronaći u sledećoj tabeli.
 
Uz svaki termin, dato je mesto i vreme kada student treba da dođe, a broj praznih redova uz datum predstavlja broj slobodnih mesta u posmatranom terminu. Broj mesta po terminu je ograničen.
 
Studenti koji žele da polažu ispit u navedenim terminima moraju poslati prijavu u formi email-a na adresu nikola.obrenovic@uns.ac.rs najkasnije 48 sati pre izabranog termina ispita. U naslovu (subject) prijavne poruke treba navesti tekst ‚‚Prijava na usmeni'', dok telo poruke treba da sadrži naziv predmeta, ime, prezime, broj indeksa i datum željenog termina polaganja. Primer tela poruke:
BP1 na PSI, Ime Prezime, PR 789/2016, 12.12.2019.
 
Za prihvaćene prijave, podaci o prijavljenom studentu biće unešeni u već spomenutu tabelu. Prijava je obavezujuća i otkazivanje je dozvoljeno samo iz opravdanih razloga poput bolesti i sl.
 
Ukoliko student želi da odjavi usmeni, potrebno je da pošalje novu email poruku sa naslovom ‚‚Odjava usmenog'', a u telu poruke da navede iste podatke kao i u slučaju prijave. 

Napomena: Pošto se prijavne i odjavne poruke automatski filtriraju, naslovi poruka moraju biti kako je navedeno u ovoj objavi.