Lične Informacije

Petar Trifunović
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula ms
Nastava asistent
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

 

Predmeti

Profesionalna biografija

Petar Trifunović

Lični podaci

 

Obrazovanje

 

Oblast Interesovanja

 

Radno iskustvo

 

Stručno i naučno usavršavanje

 

Profesionalno angažovanje

 

Doktorske studije

 

Dodatno