Baze podataka 2 na PSI

osnovni podaci

Nastavnici:
Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
# mesto i vreme konsultacija po dogovoru imejlom


Asistenti:
Milica Vučinić milica.vucinic(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, BP2 PSI, IIS, SBP, SSP

Baze podataka 1 - 2. Oktobar 2017

Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti održano u sledećim terminima:

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, BP2 PSI, IIS, SBP, SSP

Baze podataka 1 - 11. Septembar 2017

Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti održano u sledećim terminima:
- utorak, 19.9.2017.
- utorak, 26.9.2017.
- utorak, 3.10.2017.

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SBP, SSP

Baze podataka 1 - 21. Avgust 2017

Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti održano u sledećim terminima:

USMENI ISPITI IZ PREDMETA BAZE PODATAKA 2

Baze podataka 2 na PSI - 12. Jul 2017

 Usmene ispite na predmetu Baze podataka 2 na studijskom programu Primenjeno softversko inženjerstvo nadalje će održavati Prof. Ivan Luković.

Najlepše molimo studente koji žele da se prijave za usmeni ispit iz ovog predmeta, da to učine na isti način i po uputstvu koje važi za studente istoimenog predmeta na studijskom programu Računarstvo i automatika.

Ivan Luković

[PSI] Raspored za usmeni ispit iz BP1 i BP2 - 22. 6. 2017.

Baze podataka 2 na PSI - 21. Jun 2017

  

[PSI] Raspored za usmeni ispit iz BP1 i BP2 - 19. 6. 2017.

Baze podataka 2 na PSI - 18. Jun 2017

  

[PSI] Raspored za usmeni ispit iz BP1 i BP2 - 15. 6. 2017.

Baze podataka 2 na PSI - 14. Jun 2017

  

[PSI] Raspored za usmeni ispit iz BP1 i BP2 - 9. 6. 2017.

Baze podataka 2 na PSI - 8. Jun 2017

  

Termini usmenih ispita iz BP1 i BP2 na PSI

Baze podataka 2 na PSI - 6. Jun 2017

Obaveštavamo studente da će polaganje usmenog dela ispita iz predmeta Baze podataka 1 i Baza podataka 2, na Primenjenom softverskom inženjerstvu, biti organizovano u terminima:

[PSI] Raspored za usmeni ispit iz BP1 i BP2 - 1. 6. 2017.

Baze podataka 2 na PSI - 31. Maj 2017

  

[PSI] Raspored za usmeni ispit iz BP1 i BP2 - 29. 5. 2017.

Baze podataka 2 na PSI - 28. Maj 2017

  

[PSI] Raspored za usmeni ispit iz BP1 i BP2 - 26. 5. 2017.

Baze podataka 2 na PSI - 25. Maj 2017