Termini za vežbe

Programski Prevodioci - 20. Oktobar 2011

Studenti se podećaju da prate zvanični raspored grupa i da dolaze u svoj termin za vežbe. Ukoliko nekome termin ne odgovara, dok se spiskovi ne ustale, jedino što je prihvatljivo je da se napravi zamena sa nekim studentom iz druge grupe (o ovakvoj zameni treba obavestiti nekog od asistenata).

Materijali za predmet

Programski Prevodioci - 11. Oktobar 2011

U dodatku se nalaze materijali za predavanja i vežbe.

ISPRAVKA (21.11.2011): Ispravljene su neke greške u slajdovima, izmenjeni su primeri

Rezultati ispita E111, E131, E214

Programski jezici i strukture podataka - 9. Oktobar 2011

Pravila polaganja

Programski Prevodioci - 9. Oktobar 2011

U dodatku se nalaze pravila polaganja za Programske prevodioce za 2011/2012 godinu.

Rezultati pismenog dela ispita E214 E131 i E111

Programski jezici i strukture podataka - 29. Septembar 2011

 

Rezultati pismenog dela ispita E214

Programski jezici i strukture podataka - 14. Septembar 2011

Rezultati pismenog dela ispita E214 E131 i E111

Programski jezici i strukture podataka - 1. Septembar 2011

Rezultati ispita održanog 01.09.2011

Operativni sistemi - 1. Septembar 2011

U dodatku se nalaze rezultati ispita održanog 01.09.2011. Nadalje, ispiti će se održavati usmeno, svakog ponedeljka od 12:30 u kabinetu TMD 144, uz prethodno zakazivanje nedelju dana unapred (takođe ponedeljkom od 12:30 u TMD 144).