Zadatak 1 - rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 17. Decembar 2013

Predmetni zadatak - rezultati

Baze podataka 2 - 16. Decembar 2013

Rezultati testa 3 za grupe 1 i 2 (T3G1 i T3G2)

Programski jezici i strukture podataka - 16. Decembar 2013

Rezultati testa 3 za grupu 5 (T3G5)

Programski jezici i strukture podataka - 15. Decembar 2013

 

Rezultati testa 3 za grupu 4 (T3G4)

Programski jezici i strukture podataka - 15. Decembar 2013

 

Rezultati testa 3 za grupu 7 (T3G7)

Programski jezici i strukture podataka - 15. Decembar 2013

 

Rezultati testa 3 za grupu 8 (T3G8)

Programski jezici i strukture podataka - 14. Decembar 2013

Rezultati testa 3 za grupu 6 (T3G6)

Programski jezici i strukture podataka - 14. Decembar 2013

Predmetni zadatak - rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 13. Decembar 2013

Rezultati drugog kolokvijuma

Objektno programiranje - 13. Decembar 2013

 

Rezultati testa 3 za grupu 3 (T3G3)

Programski jezici i strukture podataka - 12. Decembar 2013

 

Obaveštenje u vezi drugog kolokvijuma

Objektno programiranje - 8. Decembar 2013

Drugi kolokvijum za studente koji su se prijavili da ponovo polažu kolokvijume u tekućoj školskoj godini će biti u terminu 

Rezultati 07.12.2013. (ZADACI)

Objektno programiranje - 8. Decembar 2013

 Teorijski deo ispita će biti u utorak 10. decembar 2013. u 14:00h u kancelariji TMD-141.

Rezultati 07.12.2013. (ZADACI)

Objektno orijentisano programiranje - 8. Decembar 2013

 Teorijski deo ispita će biti u utorak 10. decembar 2013. u 14:00h u kancelariji TMD-141.

Rezultati testa t3 za grupu dodatnu (održanog 04.12.2013)

Programski jezici i strukture podataka - 6. Decembar 2013

Uvid u radove u redovnom terminu konsultacija.

Srđan Popov