Rezultati testa 6 za grupu 3 (T6G3)

Programski jezici i strukture podataka - 4. Jun 2013

Rezultati predmetnog projekta

Operativni sistemi - 3. Jun 2013

U dodatku se nalaze rezultati predmetnog projekta. Uvid u radove se može obaviti u terminu u kom ste radili predmetni projekat, nakon parcijalnog ispita.

Poništavanje poena i popravni

Operativni sistemi - 3. Jun 2013

Popravni će biti organizovan u nedelju 09.06.2013. u laboratoriji TMD 018, prvi termin od 14:00, a drugi od 17:30.
Spiskovi studenata za svaki od termina će biti objavljeni 08.06.2013. posle 16h na sajtu Katedre.

Rezultati predmetnog projekta

Arhitektura Računara E3 - 3. Jun 2013

 U dodatku se nalaze rezultati predmetnog projekta. Uvid u radove se može obaviti u terminu u kom ste radili predmetni projekat, nakon parcijalnog ispita.

Poništavanje poena i popravni

Arhitektura Računara E3 - 3. Jun 2013

Popravni će biti organizovan u nedelju 09.06.2013. u laboratoriji TMD 018, prvi termin od 07:00, a drugi od 10:30.

Spiskovi studenata za svaki od termina će biti objavljeni 08.06.2013. posle 12h na sajtu Katedre.

U terminima računarskih vežbi, nakon završenog parcijalnog ispita I2, studenti koji imaju pravo će imati mogućnost da ponište T12, T34 ili P.

Ukoliko bude mesta u terminima za popravni, na popravni će moći izaći i studenti koji su skupili od 20 do 24 poena na predispitnim obavezama.

Dopuna rezultata trećeg kolokvijuma

Objektno orijentisano programiranje - 3. Jun 2013

E13499, Srđan Popović -- 17 poena

Rezultati trećeg kolokvijuma

Objektno orijentisano programiranje - 3. Jun 2013

 

Obavestenje o drugom parcijalnom ispitu

Operativni sistemi - 29. Maj 2013

Za drugi parcijalni ispit na predmetu Operativni sistemi dolaze poglavlja od 8 do 17 (ukljucivo).

Teorija za drugi parcijalni ispit

Arhitektura Računara E3 - 29. Maj 2013

Za drugi parcijalni ispit na predmetu Arhitektura racunara dolaze poglavlja od 5 do 11 (ukljucivo).

Materijali za vezbe - prevodjenje ER modela u relacioni model podataka

Struktura i organizacija baza podataka - 28. Maj 2013

Rezultati predmetnog projekta - grupe ponedeljkom

Operativni sistemi - 27. Maj 2013

 U prilogu se nalaze rezultati predmetnog projekta održanog 27.05.2013.

Zadatak 3 - ER model - rezultati

Struktura i organizacija baza podataka - 22. Maj 2013

Rezultati 19.05.2013. (ZADACI)

Objektno programiranje - 20. Maj 2013

Teorijski deo ispita ce biti u subotu 25.05.2013. u 10:00h u kancelariji TMD-9b.

Rezultati 19.05.2013. (ZADACI)

Objektno orijentisano programiranje - 20. Maj 2013

 Teorijski deo ispita ce biti u subotu 25.05.2013. u 10:00h u kancelariji TMD-9b.

Pomeranje parcijalnog ispita I2 za grupu ponedeljkom od 7h

Operativni sistemi - 20. Maj 2013

Na zahtev studenata iz grupe ponedeljkom u 7h (a zbog bliskog ispita iz SAU), pomeren im je parcijalni ispit I2 sa ponedaljka (03.06) u 7h, na petak (07.06) u 14:45h.