Materijali za vežbe

Struktura i organizacija baza podataka - 1. April 2014

Zamena tema na vežbama

Arhitektura Računara E3 - 28. Mart 2014

U narednoj nedelji (koja počinje 03.04), na vežbama će se raditi glava 6, Sistemski pozivi, a tek nakon toga (u nedelji koja počinje 10.04) glava 5, Potprogrami.

Termini usmenih ispita - BP, BP2, BP1, ISM, SBP, SSP, SOBP

Baze podataka 2 - 28. Mart 2014

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti organizovano i u sledećim terminima:

  •  sreda, 02. 04. 2014. od 11h do 13h
  •  sreda, 09. 04. 2014. od 11h do 13h

Studenti koji žele da polažu ispit u navedenim terminima moraju poslati prijavu u skladu sa procedurom opisanom u obaveštenju "Pravila prijavljivanja usmenog ispita na predmetima kod profesora Lukovića". Broj mesta po terminu je ograničen. 

Novi spisak i termini polaganja kolokvijuma za studente koji ponavljaju predmet

Operativni sistemi - 27. Mart 2014

U prilogu se nalazi fajl sa terminima kolokvijuma i spiskovi studenata koji ponavljaju predmet. Prvi termini se odnose na prvi spisak (32 studenta), a drugi termini na drugi spisak (8 studenata). 

Ukoliko ima nejasnoća oko termina ili spiskova obratiti se asistentu Bogdanu Satariću na email.

Materijali za vežbe

Struktura i organizacija baza podataka - 26. Mart 2014

Obaveštenje

Sistemi baza podataka - 26. Mart 2014

 Prvi test na vežbama iz predmeta Sistemi baza podataka biće održan u ponedeljak 14.04.2014. u terminu vežbi (13:15h) 

Materijali za vežbe

Sistemi baza podataka - 26. Mart 2014

 

Termini za polaganje testova za studente sa nadoknade - IZMENA 14.04

Arhitektura Računara E3 - 25. Mart 2014

Prvih 32 studenta koji su se prijavili za nadoknadu će testove raditi u terminu četvrtkom.

Svi koji su se kasnije prijavili će raditi testove sa grupom koja vežbe ima petkom od 10:30. Ovi studenti su u obavezi da preuzmu sa sajta ovogodišnju verziju praktikuma, pošto će se po njemu raditi zadaci u grupi petkom. Za tačne termine testova za grupe koje imaju vežbe petkom pogedajte dokument AR raspored vežbi po nedeljama.

T12 četvrtak 17.04.2014. u 12h, učionica TMD018
T34 četvrtak 08.05.2014. u 12h, učionica TMD018

Spisak studenata koji ponovo polazu predmet

Operativni sistemi - 25. Mart 2014

U nastavku je spisak prijavljenih studenata koji imaju pravo da ponovo polazu predmet. Ukoliko neko od studenata nije na spisku (a trebao bi da bude) neka se obrati studentskoj sluzbi.

SPISAK STUDENATA

Milorad Rankić RA 98/2011
Goran Milić E 13310
Zoran Vukašin RA 7/2011
Borko Arsović RA 32/2011

Usmeni ispit kod profesora Lukovića - 27.03.2014 - BP2, BP1, ISM, SBP, SSP, SOBP, BP

Baze podataka 2 - 24. Mart 2014

Usmeni ispit kod profesora Lukovića, koji je trebao da se održi 20.03.2014, biće održan 27.03.2014. Zbog velikog broja studenata ispit će biti organizovan u dva termina (10h-13h i 17h-20h). U prilogu se nalazi inicijalni raspored studenata.

E1 stari studenti koji su prijavili polaganje preko kolokvijuma

Programski jezici i strukture podataka - 24. Mart 2014

Prvi test (otisak) T1, za stare studente, će se održati 31.03.2014. u 10:00 u laboratoriji MI A21, na mašinskim institutima.
Srđan Popov

Obavestenje o terminima polaganja kolokvijuma za stare studente

Operativni sistemi - 23. Mart 2014

Ovo su termini u kojima će stari studenti polagati testove i parcijalne ispite: