Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 27. Novembar 2014

Polaganja drugog zadatka iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka je u terminu vežbi 5. XII 2014.

Rezultati T34G1 ESI

Programski jezici i strukture podataka - 26. Novembar 2014

Termin testa T34 za studente koji obnavljaju godinu

Programski jezici i strukture podataka - 26. Novembar 2014

Test T34 za studente koji obnavljaju godinu će se održati u sredu 03.12.2014. sa početkom u 14:30 (MI A2-1).

PJIPS - radna subota 29. novembar - Parcijalni ispit

Programski jezici i strukture podataka - 26. Novembar 2014

Grupe koje sredom imaju vežbe će prvi parcijalni ispit imati u sredu 3. decembra u terminu vežbi a u subotu 29. novembra na vežbama će se obrađivati novo gradivo. Sve ostale grupe će parcijalni ispit imati u redovnom terminu vežbi u periodu od 1. decembra do 5. decembra.

Rezultati – Z1

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 25. Novembar 2014

Softversko inženjerstvo Loznica - rezultati testa iz zadataka

Arhitektura Računara E3 - 25. Novembar 2014

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati prvog testa iz zadataka.
Uvid u radove se može obaviti u terminu vežbi.

Raspored za usmeni ispit SIOBP - 25.11.2014.

Struktura i organizacija baza podataka - 24. Novembar 2014

BUSINESS INTELLIGENCE PROJEKTI U IN2: ISKUSTVA, PLATFORME, TRENDOVI, DEMONSTRACIJA PILOT PROJEKATA

Obaveštenja - 24. Novembar 2014

Fakultet tehničkih nauka - Departman za računarstvo i automatiku, Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku, u okviru predmeta: Sistemi skladišta podataka i Poslovna inteligencija i sistemi skladišta podataka u elektroenergetskim sistemima i uz podršku kompanije IN2 (www.in2.rs, www.in2.hr), organizuje predavanje

BUSINESS INTELLIGENCE PROJEKTI U IN2: ISKUSTVA, PLATFORME, TRENDOVI, DEMONSTRACIJA PILOT PROJEKATA

Predavači:

mr Miroslav Savanović, dipl. inž, izvršni direktor,
mr Dušan Veličkovski, dipl. inž, BI konsultant i

Dodatni zadaci

Programski jezici i strukture podataka - 24. Novembar 2014

Dodatni zadaci za vežbu za Test34 se mogu naći u poglavlju 8. Datoteke, zbirke "Rešeni zadaci iz programskog jezika C" - Laslo Kraus.  

POZVANO PREDAVANJE U OKVIRU PREDMETA SISTEMI SKLADIŠTA PODATAKA I POSLOVNA INTELIGENCIJA I SISTEMI SKLADIŠTA PODATAKA U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

Sistemi skladišta podataka - 22. Novembar 2014

Obaveštavam studente da će nastava iz predmeta

- SISTEMI SKLADIŠTA PODATAKA i
- POSLOVNA INTELIGENCIJA I SISTEMI SKLADIŠTA PODATAKA U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

u sredu, 3. 12. 2014. započeti tačno u 15.00h i biti locirana u Svečanu salu FTN.

U okviru predavanja, biće održano pozvano predavanje, pod naslovom:

Business Intelligence projekti u IN2: iskustva, platforme, trendovi, demonstracija pilot projekata.

Više informacija u prilogu ovog obaveštenja.

[E2][Kolokvijum 2] Rezultati

Objektno programiranje - 22. Novembar 2014

U zavisnosti ko je bio dežuran kada ste radili 2. kolokvijum, zavisiće i pregled radova:
- za one koji su radili kod profesora Aleksandra Kupusinca: četvrtak 27.11.2014. u 10h, u učionici TMD 145,

Rezultati prve provere na vežbama (Zadatak 1)

Informacioni sistemi i baze podataka - 21. Novembar 2014

Konačni spisak sudenata

Programski Prevodioci - 20. Novembar 2014

U dodatku se nalazi konačan spisak studenata dobijen danas od Studentske službe. Studenti koje se nalaze na spisku, a koji nisu mogli prisustvovati testu jer nisu bili na prethodnom, mogu doći da rade test u subotu (22.11.2014.) u 10h.

[ESI][Kolokvijum 2] Rezultati

Objektno programiranje - 20. Novembar 2014

Pregled radova će biti održan u utorak 25.11.2014. u 10:20h, u učionici TMD 141.

Obaveštenje za studente koji nisu na spisku za Programske prevodioce

Programski Prevodioci - 19. Novembar 2014

Spisak po kome se utvrđuje ko može raditi test je dobijen od studentske službe, a sadrži sve studente koji slušaju predmet Programski prevodioci i od službe je preuzet prošle nedelje.