MATERIJALI ZA PREDAVANJA

Sistemi za upravljanje bazama podataka - 23. Februar 2012

U prilogu poruke nalaze se slajdovi za predavanja.

Ivan Luković,
predmetni nastavnik

Literatura za Arhitekturu računara

Arhitektura Računara E3 - 22. Februar 2012

Knjiga za Arhitekturu računara je ostavljena u repozitorijumu:

http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/410

Takođe, ostavljen je i dokument sa pravilima polaganja. Praktikum za vežbe će biti na raspolaganju u ponedeljak 27.02.2012.

IZMENA: U repozitorijumu je inicijalno ostavljena starija verzija knjige. Oni koji su je preuzeli se upućuju da preuzmu noviju verziju.

Upis ocena

Programski Prevodioci - 21. Februar 2012

Termini za upis ocena su sledeci:
23.02. u 11h u kancelariji TMD9D
28.02. u 10h u kancelariji TMD9D

Ispit iz Programskih prevodilaca

Programski Prevodioci - 21. Februar 2012

Ispit iz Programskih prevodilaca ce biti 17.03. u 10h u TMD018.

Upis ocena odlozen

Programski Prevodioci - 12. Februar 2012

Upis ocena koji je bio zakazan za 13.2. se odlaze do daljnjeg.

Termin ispita u februarskom ispitnom roku - ispravka

Programski Prevodioci - 9. Februar 2012

Uprava fakulteta je odlučila da fakultet neće raditi od 10 do 20 februara. Ispit iz Programskih prevodilaca se odlaže do daljnjeg. Obaveštenje o novom terminu će biti obajvljeno na sajtu čim se bude znao novi raspored.

Rezultati isita E06, E111, E131, E214

Programski jezici i strukture podataka - 6. Februar 2012

 Uvid u radove po dogovoru mejlom.

Upis ocena

Programski Prevodioci - 5. Februar 2012

Upis ocena je pomeren sa 6.2. na 13.2. u 10h u kancelariji TMD9D.

Rezulati ispita u januarskom ispitnom roku

Programski Prevodioci - 3. Februar 2012

U dodatku se nalaze rezultati ispita održanog 03.02.2012. Upis ocena i davanje potpisa će se obaviti u ponedeljak 06.02.2012. u 10h u kancelariji TMD 9D.

Termin održavanja ispita u januarskom ispitnom roku

Programski Prevodioci - 1. Februar 2012

Ispit u januarskom ispitnom roku će se održati 03.02.2012. u 10h u učionici TMD 018.

Rezultati nakon svih predispitnih obaveza

Sistemi skladišta podataka - 31. Januar 2012

Rezultati popravnog kolokvijuma

Operativni sistemi i konkurentno programiranje - 25. Januar 2012

U prilogu se nalaze rezultati popravnog kolokvijuma.
Studenti koji imaju pravo na potpis, a nemaju ocenu treba da izađu na ispit u zvaničnom ispitnom roku (01.02. ili 15.02. u učionici TMD18 u 12 časova). U prilogu je dat spisak studenata koji treba da izađu na ispit. Potpisivanje indeksa i upis ocena je svakog ponedeljka u 12:30 u kabinetu TMD144.

Bodovi osvojeni na vežbama E2_2011-2012

Programski jezici i strukture podataka - 24. Januar 2012

Ovo su preliminarni rezultati. Ako imate manje bodova nego što je po vašoj evidenciji, molim vas da mi se javite na mail, ili lično u terminu konsultacija, a najkasnije do prvog ispitnog termina.

Studenti koji su osvojili 25 bodova i više, kada to žele, prijavljuju ispit i u redovnom ispitnom terminu izlaze na teorijski deo.

Osvojeni poeni važe tri izlaska na teorijski deo, ili godinu dana.  -----> pogledaj dalje

Finalni rezultati i ocene

Programski Prevodioci - 23. Januar 2012

U dodatku se nalazi dokument sa poenima sa dodatnog testa (nakon uvida u radove), dokument sa finalnim poenima i ocenama, kao i spisak studenata koji moraju izaći na ispit.

Studenti kojima nedostaju poeni do više ocene se upućuju na izlazak na ispit, kako bi popravili poene sa teorije.

Odbrana projekta SSP

Sistemi skladišta podataka - 23. Januar 2012

Odbrana projekta za grupu koja sluša vežbe ponedeljkom će biti u redovnom terminu vežbi, ponedeljak, 30.01., u 12 i 15 h.
Grupa od srede će braniti projekat, takođe, u ponedeljak 30.01., u 14 h.