Obaveštenje u vezi popravnog kolokvijuma

Objektno programiranje - 12. Januar 2012

Popravni kolokvijum mogu polagati samo studenti koji su na redovnim kolokvijumima u zbiru osvojili od 15 do 69 poena. Na popravnom kolokvijumu će biti 10 pitanja i može se osvojiti maksimalno 10 poena.

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma

Objektno programiranje - 12. Januar 2012

Popravni kolokvijum se polaže u četvrtak 19.01.2012. u laboratoriji TMD-18 po sledećem rasporedu:

- U terminu 07:00-07:30 polažu studenti koji nemaju grupu i studenti iz grupa 8,18,19,20,21.
- U terminu 07:45-08:15 polažu studenti iz grupa 1,2,3,4.
- U terminu 08:30-09:00 polažu studenti iz grupa 9,10,11,12.
- U terminu 11:30-12:00 polažu studenti iz grupa 13,14,15,16.
- U terminu 12:15-12:45 polažu studenti iz grupa 5,6,7,17.

Java - materijali

Objektno programiranje - 9. Januar 2012

 

Materijali za vežbe

Sistemi skladišta podataka - 28. Decembar 2011

Primeri pitanja za ispitni test 1

Programski Prevodioci - 26. Decembar 2011

U dodatku se nalaze primeri pitanja kakva mogu doći za ispitni test 1. Gradivo za ispitni test 1 obuhvata slajdove počevši od generisanja koda, pa do kraja.

Termin za konsultacije u januaru

Programski Prevodioci - 26. Decembar 2011

Dana 05.01.2012. (četvrtak) u 12h u kancelatiji TMD 018 će se organizovati konsultacije za predmet Programski prevodioci.

Materijali za vezbe

Sistemi skladišta podataka - 21. Decembar 2011

Materijali za vezbe

Sistemi skladišta podataka - 21. Decembar 2011

Materijali za vezbe

Sistemi skladišta podataka - 21. Decembar 2011

Materijal za vezbe

Sistemi skladišta podataka - 21. Decembar 2011

Korigovani rezultati za test34

Programski Prevodioci - 20. Decembar 2011

U dodatku se nalaze korigovani rezultati za test34.

Rezultati trećeg kolokvijuma

Objektno programiranje - 15. Decembar 2011

Dodatni test

Programski Prevodioci - 15. Decembar 2011

Za zainteresovane studente, na kraju semestra će se organizovati dodatni test koji može da zameni jedan od testova sa predispitnih obaveza (test12, test34, odnosno predmetni projekat). Zamena podrazumeva poništavanje poena odabranog testa, bez mogućnosti vraćanja starih poena ukoliko se na dodatnom testu osvoji manje.

Rezultati testa

Sistemi skladišta podataka - 15. Decembar 2011

Rezultati testa34

Programski Prevodioci - 13. Decembar 2011

U dodatku se nalaze rezultati testa34. Studenti koji nisu regulisali svoj status na studentskoj službi se ne nalaze na spisku. Uvid u radove će se obaviti u toku vežbi, za svaku grupu u njenom terminu.