Rezultati Predmetni projekat GD RA

Programski jezici i strukture podataka - 24. Januar 2015

Popravni, parcijalni2 i uvid, ponedeljak 26.01.2015. 10h  MI-A21.

Finalni rezultati kolokvijuma i potpisi

Programski Prevodioci - 24. Januar 2015

Na repozitorijumu je ostavljen spisak studenata koji, na osnovu kolokvijuma, imaju ocenu (SpisakOcene), kao i spisak studenata koji moraju izaći na ispit (SpisakZaIspit), sa korigovanim poenima nakon uvida u radove.

Potpisi se mogu dobiti u ponedeljak 26.01.2015. u periodu od 11h do 12h u kancelariji TMD 018 (nije obavezan lični dolazak).

Poništavanje poena sa drugog testa iz teorije će se obaljati na početku ispita.

Popravnog kolokvijuma neće biti, ne postoje mogućnosti za organizovanje.

Polaganje ispita i upis ocena

Arhitektura Računara E3 - 24. Januar 2015

Svi studenti koji žele da upišu ocenu moraju prijaviti ispit u nekom od rokova, bez obzira na to da li su ga položili preko kolokvijuma ili će ga polagati na samom ispitu i u tom ispitnom roku ocenu mogu i upisati. Poeni sa kolokvijuma važe do oktobra 2015.

Finalni rezultati svih kolokvijuma - Novi Sad

Arhitektura Računara E3 - 24. Januar 2015

Na repozitorijumu su ostavljeni spisak studenata koji imaju ocenu iz predmeta (SpisakOceneNoviSad) i spisak studenata koji moraju izaći na ispit da bi mogli dobiti ocenu (SpisakZaIspitNoviSad).

[PSI][E2] Pravila polaganja teorije

Objektno programiranje - 24. Januar 2015

Kada dođete u nekom od ispitnih rokova da radite teoriju, tj. Otisak (za koji je preduslov da ste ostvarili minimum od 30 bodova iz predispitnih obaveza i da ste prijavili ispit u tom ispitnom roku), bićete upitani od strane dežurnog asistenta na koji način polažete ispit. Dakle, prilikom svakog izlaska na ispit je moguće da promenite vaš način polaganja teorije (sa kumulativnog na redovan način, ili sa redovnog na kumulativan).
 
Redovno polaganje:

[ESI][Popravni] Rezultati

Objektno programiranje - 24. Januar 2015

Pregled radova će biti održan u ponedeljak 26.01.2015. u 10:30h, u učionici TMD 141.

Rezultati drugog kolokvijuma iz zadataka - Loznica

Arhitektura Računara E3 - 24. Januar 2015

Na repozitorijumu su ostavljeni rezultati drugog testa iz zadataka (SpisakTestZ2Loznica), spisak studenata koji imaju ocenu iz predmeta (SpisakOceneLoznica) i spisak studenata koji moraju izaći na ispit da bi mogli dobiti ocenu (SpisakZaIspitLoznica).

Rezultati na predispitnim obavezama 2014/15

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 24. Januar 2015

Rezultati TPG1 ESI

Programski jezici i strukture podataka - 23. Januar 2015

Termini usmenih ispita - BP, BP2, BP1, ISM, SBP, SSP

Baze podataka 2 - 23. Januar 2015

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti organizovano u sledećim terminima:

  •  utorak, 27. 01. 2015. od 15h
  •  sreda, 18. 02. 2015.
  •  utorak, 24. 02. 2015.

Rezultati Z3 za grupe 1 i 7

Baze podataka 2 - 23. Januar 2015

 

Rezultati popravnog TPG3 RA

Programski jezici i strukture podataka - 22. Januar 2015

Rezultati – Z3 – G2, G3

Baze podataka 2 - 22. Januar 2015

Termini usmenog ispita

Informacioni sistemi i baze podataka - 22. Januar 2015

 Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta ISIBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • sreda 28.1.2015.god. u 16h

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 22. Januar 2015

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta SIOBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • sreda 28.1.2015.god. u 16h
  • sreda 4.2.2015.god. u 16h