Materijal za vezbe

Sistemi skladišta podataka - 21. Decembar 2011

Korigovani rezultati za test34

Programski Prevodioci - 20. Decembar 2011

U dodatku se nalaze korigovani rezultati za test34.

Rezultati trećeg kolokvijuma

Objektno programiranje - 15. Decembar 2011

Dodatni test

Programski Prevodioci - 15. Decembar 2011

Za zainteresovane studente, na kraju semestra će se organizovati dodatni test koji može da zameni jedan od testova sa predispitnih obaveza (test12, test34, odnosno predmetni projekat). Zamena podrazumeva poništavanje poena odabranog testa, bez mogućnosti vraćanja starih poena ukoliko se na dodatnom testu osvoji manje.

Rezultati testa

Sistemi skladišta podataka - 15. Decembar 2011

Rezultati testa34

Programski Prevodioci - 13. Decembar 2011

U dodatku se nalaze rezultati testa34. Studenti koji nisu regulisali svoj status na studentskoj službi se ne nalaze na spisku. Uvid u radove će se obaviti u toku vežbi, za svaku grupu u njenom terminu.

OBAVEŠTENJE

Sistemi skladišta podataka - 11. Decembar 2011

U ponedeljak 12.12.2011. vežbe iz predmeta Sistemi skladišta podataka neće biti održane. Termin nadoknade biće naknadno objavljen

Obaveštenje u vezi trećeg kolokvijuma

Objektno programiranje - 11. Decembar 2011

Studenti koji nemaju grupu radiće treći kolokvijum u ponedeljak 12.12.2011. u 7:00h (zajedno sa studentima iz grupe 21 koji tada po rasporedu imaju vežbe).

Konsultacije

Objektno programiranje - 8. Decembar 2011

Konsultacije za treci kolokvijum:
- petak u 12:00h u tmd-9b
- ponedeljak u 17:30h u tmd-9b

Rezultati kolokvijuma T34

Operativni sistemi i konkurentno programiranje - 7. Decembar 2011

U prilogu se nalaze rezultati kolokvijuma T34 za smer E1. Sva eventualna pitanja oko broja bodova mogu se postaviti na narednim vežbama.  

Ispravljeni rezultati Testa12

Programski Prevodioci - 5. Decembar 2011

U dodatku se nalaze ispravljeni rezultati Testa12. Ispravke su usledile zbog neprecizno postavljenog pitanja u jednoj od grupa.

Rezultati drugog kolokvijuma

Objektno programiranje - 29. Novembar 2011

Test 3 i 4

Programski jezici i strukture podataka - 28. Novembar 2011

 Za stare i neraspoređene studente test će se održati u petak 02.12. od 17:30.

Dodatne informacije za Test12

Programski Prevodioci - 24. Novembar 2011

Studenti se podesećaju na sledeće:

1. Test12 će se održati odmah na početku vežbi. Ako neko zakasni na početak, neće biti u mogućnosti da radi test.

2. Studenti test mogu raditi ISKLJUČIVO u grupi u koju su raspoređeni. Ukoliko nekome termin za vežbe ne odgovara, može se trajno zameniti sa drugim studentom iz neke druge grupe (pri tome, ovakva izmena se mora prijaviti jednom od asistenata).

3. Studenti koji još nisu raspoređeni u grupe mogu doći jedino u termin četvtkom od 17:40. Svi ostali termini su popunjeni.

NADOKNADA 4 nedelje nastave

Sistemi skladišta podataka - 24. Novembar 2011

U cilju izbegavanja produžavanja nastave u zimskom semestru za 4 nedelje, određujem termine za nadoknadu predavanja iz predmeta Sistemi skladišta podataka:
1. subota, 3. 12. 2011. od 8.15 do 14.00, 6 časova, učionica FTN-105 i
2. subota, 17. 12. 2011. od 8.15 do 14.00, 6 časova, učionica FTN-105.

Ivan Luković,
predmetni nastavnik