Rezultati 06.07.2013. (ZADACI)

Objektno orijentisano programiranje - 6. Jul 2013

Dopuna rezultata ispita 28.06.2013. (ZADACI)

Objektno programiranje - 2. Jul 2013

E13116, Duško Perić --- 25 poena

Rezultati 28.06.2013. (ZADACI)

Objektno programiranje - 29. Jun 2013

Rezultati ispita E111 Programski jezici i strukture podataka - ZADACI

Programski jezici i strukture podataka - 24. Jun 2013

Uvid u radove po dogovoru mail-om. Ili u terminu redovnih konsultacija.

Rezultati ispita E214 Programski jezici i strukture podataka - ZADACI

Programski jezici i strukture podataka - 22. Jun 2013

Rezultati 19.06.2013. (ZADACI)

Objektno orijentisano programiranje - 20. Jun 2013

 

Ukupni rezultati iz predemta ISM

Inženjering informacionih sistema - 19. Jun 2013

 

Potpisivanje indeksa

Inženjering informacionih sistema - 18. Jun 2013

Potpisivanje indeksa iz predmeta Sistemi baza podataka i Informacioni sistemi i menadžment biće organizovano u četvrtak 20.06.2013. godine, u kancelariji TMD-9a u 11:30h

Termin ispita

Operativni sistemi - 18. Jun 2013

Integralni ispit će se održati u petak 21.06. u 12h, prostorija TMD018. Mole se svi studenti koji žele da rade ispit 21.06. da dođu u to vreme.

Ukoliko bude preko 32 studenta onda će se ispit raditi u više grupa (prva u 12h, druga u 12:40h itd...) 

Potpisivanje indeksa

18. Jun 2013

Potpisivanje indeksa iz predmeta Struktura i organizacija baza podataka biće organizovano u četvrtak 20.06.2013. godine, u kancelariji TMD-9a u 11h

Rezultati 16.06.2013. (ZADACI)

Objektno programiranje - 17. Jun 2013

Bodovi osvojeni na vežbama EE_2012-2013

Programski jezici i strukture podataka - 16. Jun 2013

 

Obaveštenje

Inženjering informacionih sistema - 15. Jun 2013

 Konsultacije kod prof. dr Jelene Borocki će biti održane u ponedeljak od 10:30 - 11:45

Generacija 2012/2013, konačni rezultati nakon predispitnih obaveza

Struktura i organizacija baza podataka - 14. Jun 2013

Popravni zadatak - rezultati

Struktura i organizacija baza podataka - 14. Jun 2013