Popravni zadatak

Struktura i organizacija baza podataka - 16. Jun 2014

Popravni zadatak će se održati u četvrtak, 19.6.2014, u 9h, u laboratoriji MI A2-2.

Rezultati popravnog testa

Arhitektura Računara E3 - 15. Jun 2014

U dodatku se nalaze rezultati popravnog testa. Uvid u radove se može obaviti:
- za studente koji su test radili u A2-1, u ponedeljak 16.06.2014. u 10h, TMD018
- za studente koji su test radili u TMD018, u ponedeljak 16.06.2014. u 12h, TMD018

Spiskovi za popravni test

Arhitektura Računara E3 - 14. Jun 2014

U dodatku se nalaze spiskovi za popravni test koji će se održati u nedelju 15.06.2014., a po sledećem rasporedu:

- studenti sa spiska SpisakPopravni-ESI rade popravni test u 07:00 u učionici TMD018
- studenti sa spiska SpisakPopravni-E2 od rednog broja 1 do rednog broja 32 rade popravni test u 07:00 u učionici MI A2-1
- studenti sa spiska SpisakPopravni-E2 od rednog broja 33 do rednog broja 64 rade popravni test u 10:30 u učionici MI A2-1

Rezultati dodatnog testa za grupu 5 (TPG5)

Programski jezici i strukture podataka - 14. Jun 2014

Rezultati testa popravnog za grupu dodatnu (održanog 14.06.2014)

Programski jezici i strukture podataka - 14. Jun 2014

Uvid u radove u redovnom terminu konsultacija.

Program praksi i doktorskih studija

Obaveštenja - 14. Jun 2014

Skrećemo pažnju studentima na zanimljiv program praksi koje nudi EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne). Za 2014. godinu je kasno za prijavu, ali zainteresovani se mogu pripremiti za ciklus prijave u 2015. godini. Detalji se mogu pronaći na:

http://ic.epfl.ch/SummerAtEPFL

Takođe skrećemo pažnju na mogućnost doktorskih studija na Imperial Univerzitetu u Londonu. Detalji se nalaze na:

http://wp.doc.ic.ac.uk/theinis/jobs/

Spisak studenata za popravni (po grupama) i termini

Operativni sistemi - 14. Jun 2014

U prilogu se nalaze spiskovi studenata za sutrasnji popravni kolokvijum.

Studenti iz prve grupe (32 studenta) radice popravni u 10:30h, TMD18, a iz druge grupe (20 studenata) radice kolokvijum u 14h,TMD18.

Ocekuje se da svako dodje u svoju grupu i premestanje iz grupe u grupu nece biti dozvoljeno. Dalje prijave za popravni se vise ne primaju.

Takodje vise se ne moze otkazati dolazak na popravni, pa ce se onome ko ne dodje racunati da je dobio 0 poena iz provere koju je ponistio.

Rezultati testa 6 za grupe 3 i 6

Programski jezici i strukture podataka - 13. Jun 2014

Rezultati testa 6 za grupu 5 (T6G5)

Programski jezici i strukture podataka - 13. Jun 2014

Termini usmenih ispita - BP, BP2, BP1, ISM, SBP, SSP

Baze podataka 2 - 13. Jun 2014

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti organizovano u sledećim terminima:

  •  sreda, 25. 06. 2014. od 12h
  •  sreda, 02. 07. 2014.
  •  sreda, 09. 07. 2014.

Rezultati testa 6 za grupu 4 (T6G4)

Programski jezici i strukture podataka - 12. Jun 2014

Ukupni rezultati, potpisi i popravni test

Operativni sistemi - 12. Jun 2014

U dodatku se nalaze ukupni dosadašnji rezultati iz predispitnih obaveza (bez rezultata I2 - bice uneti kad sve grupe urade I2).

Rezultati PP - petak 17:30h

Operativni sistemi - 12. Jun 2014

U prilogu su rezultati PP za grupu koja ima vežbe petkom od 17:30h.
Pregled radova je u petak 13.06.2014. u 18h u kabinetu TMD 18

Ukupni rezultati predmetnog projekta, potpisi i popravni test (E2 i ESI)

Arhitektura Računara E3 - 12. Jun 2014

U dodatku se nalaze ukupni rezultati predmetnog projekta, zajedno sa dosadašnjim rezultatima iz predispitnih obaveza.

Potpisi će se deliti
- za smer E2 u subotu 14.06.2014. u terminu predavanja, i
- za smer ESI u petak 13.06.2014. u terminu predavanja

Pravo na popravni test imaju svi studenti koji su osvojili minimum 20 poena na predispitnim obavezama (osim onih koji su to pravo izgubili).

Generacija 2013/2014, konačni rezultati nakon predispitnih obaveza

Struktura i organizacija baza podataka - 12. Jun 2014