Predmetni zadatak 2 - rezultati

Struktura i organizacija baza podataka - 13. Jun 2013

Upisivanje ocena

Operativni sistemi - 12. Jun 2013

Upisivanje ocena će biti u četvrtak 13.06.2013. u 11h u TMD018 (ulaz iz dvorišta). Studenti treba da donesu spremne indekse sa upisanim ukupno osvojenim brojem poena, ocenom (napisanom i ciframa i slovima) i sa unesenim datumom polaganja (prvi rok 21.06.2013.).

Za studente koji propuste ovaj termin, upis ocene i potpisivanje indeksa može da se obavi ponedeljkom u 12:30h u TMD144. 

Studenti koji nisu zadovoljni ocenom i žele da ponište parcijelne moraju to da jave profesoru pre 21.06.2013.

Potpisi i ocene

Arhitektura Računara E3 - 12. Jun 2013

Studenti kojima indeks nije potpisan, a imaju pravo na potpis i koji nisu upisali ocenu, a imaju prolaznu ocenu, mogu da dobiju potpis odnosno upišu ocenu ponedeljkom od 12:30h u TMD144.

Rezultati dodatnog testa za grupu 7 (TPG7)

Programski jezici i strukture podataka - 12. Jun 2013

Rezultati popravnog za Test12/34

Arhitektura Računara E3 - 11. Jun 2013

U dodatku se nalaze rezultati popravnog za Test12/34.
 
Uvid u radove će se obaviti u sredu 12.06.2013. u 10h u kancelariji TMD 018 (ulaz iz dvorišta).

Rezultati dodatnog testa za grupu 2 (T7G2)

Programski jezici i strukture podataka - 11. Jun 2013

Rezultati dodatnog testa za grupu 4 (T7G4)

Programski jezici i strukture podataka - 11. Jun 2013

Materijali za projekat

Inženjering informacionih sistema - 11. Jun 2013

 

Rezultati dodatnog testa za grupu 6(T7G6)

Programski jezici i strukture podataka - 11. Jun 2013

Rezultati dodatnog testa za grupu 1(T7G1)

Programski jezici i strukture podataka - 11. Jun 2013

Rezultati dodatnog testa za grupu 5(T7G5)

Programski jezici i strukture podataka - 11. Jun 2013

Rezultati dodatnog testa za grupu 3 (T7G3)

Programski jezici i strukture podataka - 10. Jun 2013

Rezultati popravnog kolokvijuma

Operativni sistemi - 9. Jun 2013

U dodatku se nalaze rezultati popravnog kolokvijuma. Studentima koji nisu izašli će biti vraćeni poeni koje su imali na testu koji su ponistili.

Obaveštenje

Inženjering informacionih sistema - 9. Jun 2013

 Odbrana projekata iz predmeta Informacioni sistem i menadžment biće održana u utorak 18.06.2013. po sledećem rasporedu:
12:00 - 6. grupa
13:00 - 5. grupa

Rezultati popravnog za projekat

Arhitektura Računara E3 - 9. Jun 2013

U dodatku se nalaze rezultati popravnog za projekat. Studentima koji nisu izašli će biti vraćeni poeni koje su imali na projektu.

Uvid u radove će se obaviti u utorak 11.06.2013. u 10:30h u kancelariji TMD 018 (ulaz iz dvorišta).