Rezultati ispita E111 Programski jezici i strukture podataka - ZADACI

Programski jezici i strukture podataka - 28. April 2014

Rezultati ispita E214 Programski jezici i strukture podataka - ZADACI

Programski jezici i strukture podataka - 28. April 2014

Rezultati ispita E131 Programiranje i programski jezici - ZADACI

Programski jezici i strukture podataka - 28. April 2014

Rezultati Testa 12

Arhitektura Računara E3 - 26. April 2014

U dodatku se nalaze rezultati Testa12 za studente sa smerova E2 i ESI.

Uvid u radove će se za studente koji su imali test u utorak od 10:30 obaviti u utorak 29.04.2014. u 14h u kancelariji Bogdana Satarića. Za ostale studente, uvid u radove će se obaviti u ponedeljak 28.04.2014. u 10h u kancelariji TMD018 (ulaz iz dvorišta).

Priprema za Test34

Arhitektura Računara E3 - 24. April 2014

Zadaci za pripremu za Test34 zajedno sa rešenjima nalaze se u repozitorijumu:
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/607

Materijali za vežbe - DML i DDL

Struktura i organizacija baza podataka - 23. April 2014

Gradivo za T34

Arhitektura Računara E3 - 23. April 2014

 Na T34 dolazi SVO gradivo koje je do sada rađeno. To uključuje i potprograme i bit operacije i sistemske pozive.

Promena termina I1 za studente koji ponovo slušaju predmet

Operativni sistemi - 23. April 2014

U prilogu se nalaze termini svih provera za studente koji ponovo slušaju predmet. Obratiti pažnju da je termin I1 pomeren (i obeležen crvenom bojom) za jednu nedelju kasnije a u skladu sa promenama u ostalim grupama.

Ostale provere ostaju u istim terminima. 

Rezultati testa 3 za grupe 5 i 6 (T3G5 i T3G6)

Programski jezici i strukture podataka - 20. April 2014

Elektrijada 2014 - Rezultati kvalifikacija iz Informatike

Programski jezici i strukture podataka - 20. April 2014

Rezultati testa 3 za grupe 2 i 3

Programski jezici i strukture podataka - 19. April 2014

Rezultati testa 3 za grupu 4 (T3G4)

Programski jezici i strukture podataka - 18. April 2014

Rezultati testa 3 za grupu 1 (T3G1)

Programski jezici i strukture podataka - 18. April 2014

Elektrijada 2014 - Rezultati kvalifikacija iz Objektno orijentisanog programiranja

Objektno orijentisano programiranje - 17. April 2014

Prva tri učesnika kvalifikacija sa najviše osvojenih bodova imaju pravo takmičenja na Elektrijadi 2014.
Intenzivne pripreme za takmičare se nastavljaju naredne nedelje u terminu koji će biti naknadno objavljen.