Rezultati, 15.06.2012. (ZADACI)

Objektno programiranje - 16. Jun 2012

Teorijski deo ispita će biti u utorak 19.06.2012. u učionici 109A u 17:00h.

Obaveštenje

Inženjering informacionih sistema - 13. Jun 2012

Konsultacije iz predmeta Innformacioni sistemi i mendžment će biti održane u utorak 19.06.2012 u 12h na TMD-u u 9a

Bodovi osvojeni na vežbama EE_2011-2012

Programski jezici i strukture podataka - 12. Jun 2012

Ovo su preliminarni rezultati. Ako imate manje bodova nego što je po vašoj evidenciji, molim vas da mi se javite na mail, ili lično u terminu konsultacija, a najkasnije do prvog ispitnog termina.
 
Studenti koji su osvojili 25 bodova i više, kada to žele, prijavljuju ispit i u redovnom ispitnom terminu izlaze na teorijski deo.
 
Osvojeni poeni važe tri izlaska na teorijski deo, ili godinu dana.  -----> pogledaj dalje
 

Rezultati testa 6 za grupe 2 i 5 (T6G2 i T6G5)

Programski jezici i strukture podataka - 12. Jun 2012

Uvid u radove u sredu, 13. 6. u 10:30, TMD 9A.

Rezultati popravnog P

Arhitektura Računara E3 - 10. Jun 2012

U dodatku se nalaze rezultati popravnog P testa. Uvid u radove će se obaviti u ponedeljak 11.06.2012. u 12:00 u laboratoriji TMD 018.

Rezultati

Arhitektura Računara E3 - 10. Jun 2012

U dodatku se nalaze konačni rezultati.

Studenti koji nisu dobili prolaznu ocenu, a imaju pravo na potpis, izlaze na ispit u redovnim ispitnim terminima.

Ispit se održava elektronski u laboratoriji TMD018.

Upisivanje ocena u indeks za studente koji su dobili prolaznu ocenu će biti u utorak 12.06.2012. u 13h u TMD018. U istom terminu će se moći dobiti i potpisi.

Konačni rezultati

Objektno orijentisano programiranje - 10. Jun 2012

Rezultati testa 6 za grupu 7 (T6G7)

Programski jezici i strukture podataka - 9. Jun 2012

Uvid u radove u utorak, 12.6, u 10.00, TMD 9B

Rezultati testa 6 za grupe 3 i 4 (T6G3 i T6G4)

Programski jezici i strukture podataka - 9. Jun 2012

 Uvid u radove 14.06 u 11:15, TMD 9B

Rezultati testa 6 za grupe 1 i 6 (T6G1, T6G6)

Programski jezici i strukture podataka - 9. Jun 2012

 Uvid u radove u redovnom terminu konsultacija

Rezultati

Operativni sistemi - 9. Jun 2012

U dodatku se nalaze konačni rezultati.
Studenti koji nisu dobili prolaznu ocenu, a imaju pravo na potpis, izlaze na ispit u redovnim ispitnim terminima.
Ispit se održava elektronski u lab. TMD018.
Upisivanje ocena u indeks za studente koji su dobili prolaznu ocenu će biti u utorak 12.06.2012. u 9h u TMD018.

Popravni test

Arhitektura Računara E3 - 8. Jun 2012

 U nedelju 10.06.2012. u laboratoriji TMD 018 će se održati popravni test po sledećem rasporedu:
1. Studenti koji rade Popravni P treba da dođu u 09:00h
2. Studenti koji rade Popravni T, na spisku sa rednim brojevima od 1 do 32 treba da dođu u 12:00h

Usmeni ispiti u junsko-julskom roku - BP, BP1, ISM, SBP, SSP, SUBP, SOBP

Obaveštenja - 8. Jun 2012

Obaveštavaju se studenti da će u toku junsko-julskog ispitnog roka usmeni ispiti iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti organizovani u sledećim terminima:

sreda, 13. 6. 2012. od 12.00
sreda, 20. 6. 2012. od 12.00
sreda, 27. 6. 2012. od 12.00

Studenti koji žele da polažu ispit u nekom od navedenih termina moraju poslati prijavu u skladu sa procedurom opisanom u obaveštenju "Pravila prijavljivanja usmenog ispita kod profesora Lukovića"

Pravila prijavljivanja usmenog ispita kod profesora Lukovića

Obaveštenja - 8. Jun 2012

Studenti koji žele da polažu usmeni ispit iz bilo kojeg predmeta kod profesora Lukovića u nekom od termina objavljenih na sajtu Katedre moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com najkasnije 36 sati pre izabranog termina ispita.

U naslovu (subject) prijavne poruke treba staviti tekst odgovarajućeg formata, dok telo poruke treba da bude prazno. Za prijavu na usmeni ispit iz Baza podataka 1 u terminu 8.2.2012. u naslov treba staviti

USM, BP1, Ime Prezime, brojindeksa, 2012/2/8

Popravni (predispitne obaveze)

Operativni sistemi - 7. Jun 2012

 ... će se održati u subotu 9. juna u učionici TMD18 sa početkom u 9h.