Platforma Canvas

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 19. Oktobar 2021

Na predmetu se koristi elektronska platforma za podršku učenju Canvas. U okviru platforme postoje onlajn kursevi za MAS Računarstvo i automatika

  • 20.E2518.E2.Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima

[RA][PSI][Stari studenti] Usmeni i upis ocena u drugom dodatnom oktobarskom roku

Objektno programiranje - 14. Oktobar 2021

Upis ocena će se održati u petak 15.10.2021.

[RA][PSI][Stari studenti] Aktuelno stanje i uvid u radove

Objektno programiranje - 14. Oktobar 2021

 Aktuelno stanje posle drugog dodatnog oktobarskog roka možete videti ovde:

>>RA-2020-2021<<

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, BP2 PSI, BP E1, SUBP] Usmeni ispit 15.10.2021

Baze podataka 1 na PSI - 14. Oktobar 2021

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka na E1, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II, Baze podataka 2 na PSI i Sistemi za upravljanje bazama podataka biće održan 15.10.2021 u NTP-334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1, ISiBP, ASVSP, DOMIJ, SBP] Usmeni ispit - raspored u terminu

Informacioni sistemi i baze podataka - 13. Oktobar 2021

Usmeni ispit biće održan u petak 15.10.2021. u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 
 
Molimo studente da se ponašaju odgovorno i pridržavaju preporuka Vlade Republike Srbije i Fakulteta tehničkih nauka o ponašanju usled pandemije. Nošenje maski je obavezno da bi se pristupilo polaganju ispita. Molimo studente da drže odstojanje od najmanje 2m u svakom trenutku unutar objekta.

[BP1, ISiBP, ASVSP, DOMIJ, SBP] Usmeni ispit - raspored u terminu

Arhitekture sistema velikih skupova podataka - 13. Oktobar 2021

Usmeni ispit biće održan u petak 15.10.2021. u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 

[RA][PSI][Stari studenti] Raspored polaganja za 14.10.2021.

Objektno programiranje - 12. Oktobar 2021

Studenti koji planiraju da izađu na ispit u drugom dodatnom oktobarskom roku (14.10.2021.) treba da dođu u 07:30 prema priloženom rasporedu.

[PP] Stari studenti

Programski Prevodioci - 11. Oktobar 2021

Studenti koji su prijavili polaganje ispita preko kolokvijuma treba da se jave Dunji Vrbaški do kraja oktobra. Konsultacije za stare studente će biti održane preko Teams-a u utorak 12.10. u 18h.

[ISiBP] Instalacija softvera neophodnog za praćenje vežbi

Informacioni sistemi i baze podataka - 9. Oktobar 2021

Pre prvog termina vežbi potrebno je na svojim računarima da instalirate softver neophodan za praćenje vežbi:
   - Oracle 11g Database Express Edition i
   - SQL Developer.
 
Softver možete koristiti u okviru virtuelne mašine koju vam dostavljamo u narednom linku ili možete instalirati sav potreban softver na vašem računaru.
 
Na linku (važi do 31.11.2021) možete preuzeti virtuelnu mašinu sa potrebnim softverom:

[EE][EM][RA][PSI][IN][Stari studenti] Usmeni i upis ocena u prvom dodatnom oktobarskom roku

Objektno programiranje - 8. Oktobar 2021

Upis ocena će se održati u ponedeljak 11.10.2021. u učionici 101 na FTN-u.

[BP1, ISiBP, ASVSP, DOMIJ, SBP] Usmeni ispit - raspored u terminu

Informacioni sistemi i baze podataka - 7. Oktobar 2021

Usmeni ispit biće održan u petak 8.10.2021. u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 

Molimo studente da se ponašaju odgovorno i pridržavaju preporuka Vlade Republike Srbije i Fakulteta tehničkih nauka o ponašanju usled pandemije. Nošenje maski je obavezno da bi se pristupilo polaganju ispita. Molimo studente da drže odstojanje od najmanje 2m u svakom trenutku unutar objekta.

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 PSI, BP E1] Usmeni ispit 8.10.2021

Baze podataka 2 na PSI - 7. Oktobar 2021

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka na E1, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na PSI biće održan 8.10.2021 u NTP-334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[EE][EM][RA][PSI][IN][Stari studenti] Aktuelno stanje i uvid u radove

Objektno programiranje - 7. Oktobar 2021

 Aktuelno stanje posle oktobarskog dodatnog roka možete videti ovde:

[BP1, ISiBP, ASVSP, DOMIJ, SBP] Usmeni ispit - raspored u terminu

Sistemi baza podataka - 7. Oktobar 2021

Usmeni ispit biće održan u petak 8.10.2021. u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 

[EE][EM][RA][PSI][IN][Stari studenti] Raspored polaganja za 07.10.2021.

Objektno orijentisano programiranje - 6. Oktobar 2021

Studenti koji planiraju da izađu na ispit u prvom dodatnom oktobarskom roku (07.10.2021.) treba da dođu u 07:30 prema priloženom rasporedu.
Informacije o uvidu u radove i upisu ocena biće istaknute naknadno, pratite sajt.