[AR] Dodatno pojašnjenje pravila polaganja predispitnih obaveza

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 20. Februar 2024

Poštovane koleginice i kolege,

U toku semestra se rade dva testa koja čine predispitne obaveze: T1234 i SOV. Testovi se rade u toku semestra u redovnom terminu vežbi.
Na kraju semestra će se održati jedan termin u kom studenti mogu da rade popravni ili nadoknadu jednog od pomenutih testova. Uslovi za popravni ili nadoknadu su:
- za popravak jednog testa je neophodno imati 75% ili više bodova iz drugog testa koji se ne popravlja

Raspored polaganja usmenog ispita kod prof. Slavica Kordić za 21.2.2024.

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 20. Februar 2024

 

[Organizacija podataka] Predispitni rezultati

Organizacija podataka - 19. Februar 2024

[Organizacija podataka] Preliminarni predispitni rezultati

Organizacija podataka - 19. Februar 2024

[BP2 PSI] Obaveštenje za studente od ranijih godina

Baze podataka 2 na PSI - 18. Februar 2024

Pozivaju se studenti koji su ranije već pohađali predmet Baze podataka 2
na studijskom programu OAS Primenjeno softversko inženjerstvo a nisu ispunili predviđene obaveze na predmetu da dođu 24. 2. 2024. u 14.15 u prostoriju MI A2-1. Aktuelne preliminarne informacije u vezi s predmetom mogu biti pronađene u repozitorijumu.

Rezultati predroka predmeta Informacioni sistemi i baze podataka - Geodezija

Informacioni sistemi i baze podataka - 16. Februar 2024

 

[SMPUOS] Rezultati

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 14. Februar 2024

[Organizacija podataka] Informacije

Organizacija podataka - 14. Februar 2024

Zainteresovani za deo PZ mogu doći 17. 2. 2024. u 11.15 do prostorije MI A2-2.

[E2] [PSI] [Stari studenti] Aktuelno stanje bodova i upis ocene nakon februarskog roka

Objektno orijentisano programiranje - 14. Februar 2024

Postovane koleginice i kolege,

Rezultati ponovljenog PZ i predroka iz predmeta Baze podataka 1 na Informacionom inženjeringu

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 14. Februar 2024

 

[Organizacija podataka] Dodatni termin 2

Organizacija podataka - 13. Februar 2024

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 13. Februar 2024

Zbog mnogobrojnih izmena usled prijavljivana i odjavljivanja evo novog rasporeda polaganja za 14.2.2024.

[RA][PSI] Raspored polaganja ispita u februarskom roku

Objektno orijentisano programiranje - 12. Februar 2024

Postovane koleginice i kolege,
U sredu 14.2. ce se odrzati ispit iz OOP - a po rasporedima koji se nalaze u prilogu. Molimo studente da ponesu licni dokument radi identifikacije.

[SMPUOS] Dodatni termin 2

Softversko modelovanje procesa u organizacionim sistemima - 12. Februar 2024

Zainteresovani studenti treba da dođu 14. 2. 2024. u 16.00 do NTP 316.

[BP1 PSI, UBP PSI] Usmeni ispit 13.2.2024. i 14.2.2024.

Uvod u baze podataka - 12. Februar 2024

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 na PSI i Uvod u baze podataka biće održan 13.2.2024. i 14.2.2024. u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.