[BP2 E2, BP E1] Usmeni ispit 21.6.2021

Baze podataka 2 - 18. Jun 2021

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka na E1, Baze podataka 2 na E2 biće održan 21.6.2021 u NTP-334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[BP1] Usmeni ispit - raspored u terminu

Baze podataka 1 - 17. Jun 2021

Usmeni ispit biće održan u ponedeljak 21.6.2021. u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 

[E2] Raspored za ispit 18.06.

Objektno programiranje - 16. Jun 2021

Raspored za 18.06.2021. se nalazi >>OVDE<<

[EE][EM] [Stari studenti] Raspored polaganja na ispitu 17.06.

Objektno orijentisano programiranje - 15. Jun 2021

Raspored za 17.06.2021. se nalazi >>OVDE<<

[ISiBP, ASVSP, DOMIJ, SBP] Usmeni ispit - raspored u terminu

Arhitekture sistema velikih skupova podataka - 15. Jun 2021

Usmeni ispit biće održan u četvrtak 17.6.2021. u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 
 

[BP2 PSI, SUBP] Obaveštenje o usmenom ispitu, 16.6.2021

Baze podataka 2 na PSI - 15. Jun 2021

Usmeni deo ispita na predmetu Baze podataka 2 na PSI, Sistemi za upravljanje bazama podataka biće održan 16.6.2021 u NTP-334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu.

[EE][EM] [Stari studenti] Rezultati popravnog kolokvijuma održanog 12.06.

Objektno orijentisano programiranje - 14. Jun 2021

Rezultati popravnog kolokvijuma nalaze se >>OVDE<<

Preliminarni rezultati E111 - predispitne obaveze

Programski jezici i strukture podataka - 14. Jun 2021

 U slučaju neslaganja sa vašom evidencijom obratite se na:

srdjanpopov@uns.ac.rs

[BP1 na IN, IIS] Obaveštenje o završnom delu ispita

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 13. Jun 2021

Studenti koji žele da polažu završni deo ispita treba da prijave ispit studentskoj službi po standardnoj proceduri.
Datum i vreme održavanja ispita biće objavljeno na studentskom servisu.

[BP2 PSI] - Projekat

Baze podataka 2 na PSI - 13. Jun 2021

Svi stari studenti koji nemaju pristup Teams platformi i studenti koji su bili sprečeni da spreme projekat usled oboljenja od COVID-19, za šta moraju imati lekarsku potvrdu, imaju pravo da pošalju github link na kojem je postavljen projekat najkasnije do 29.6.2021. u 23:59, asistentu kojem su poslali šeme i specifikacije. Odbrana projekta će se održati 1.7.2021. u večernjim časovima.

[АР РА,ИИ] Резултати надонаде и поправног теста

Arhitektura računara - E2 i IN - 13. Jun 2021

У прилогу можете пронаћи резултате надокнадног и поправног теста. За увид у радове се треба јавити на gorana.gojic@uns.ac.rs или путем тимса најкасније до понедељка, 13. јуна, у поноћ.

[BP1 PSI, BP EE, BP2 E2, BP2 II, DOMIJ] Obaveštenje o usmenom ispitu

Baze podataka 1 na PSI - 13. Jun 2021

Usmeni deo ispita će biti održan u sledećim terminima:

21.06.2021.
12.07.2021.

Studenti koji žele da polažu usmeni deo ispita treba da prijave ispit studentskoj službi po standardnoj proceduri. Nakon dobijanja spiska od studentske službe, par dana pre svakog ispita, biće objavljena konkretna vremena i lokacija polaganja usmenog dela ispita.

[BP2 PSI, SUBP, DOMIJ] Obaveštenje o usmenom ispitu

Baze podataka 2 na PSI - 13. Jun 2021

Usmeni deo ispita će biti održan u sledećim terminima:

16.06.2021.
03.07.2021.

Studenti koji žele da polažu usmeni deo ispita treba da prijave ispit studentskoj službi po standardnoj proceduri. Nakon dobijanja spiska od studentske službe, par dana pre svakog ispita, biće objavljena konkretna vremena i lokacija polaganja usmenog dela ispita.

[SSP] Obaveštenje o završnom delu ispita

Sistemi skladišta podataka - 12. Jun 2021

Studenti koji žele da polažu završni deo ispita treba da prijave ispit studentskoj službi po standardnoj proceduri.
Datum i vreme održavanja ispita biće objavljeno na studentskom servisu.