Predmetni projekat

Objektno orijentisane tehnologije - 23. Maj 2022

Prijavu za projekat možete izvršiti popunjavanjem forme na sledećem linku: >>PRIJAVA<<

Prijavu je potrebno izvršiti do petka 27.05. u 12h.

Projekat se radi u paru i neophodno je da oba člana tima budu iz iste grupe (slušaju vežbe u istom terminu) i da imaju minimalno 36 poena iz prva dva kolokvijuma.

Studenti koji se opredele za izradu predmetnog projekta su oslobođeni trećeg kolokvijuma.

Rezultati kolokvijuma T34 održanog 19.05. - 17:30

Programski jezici i strukture podataka - 23. Maj 2022

Rezultati kolokvijuma održanog 19.05.2022. u 17:30.
Za sve dodatne informacije pisati mail na andjelovski.olja@uns.ac.rs

[EE][EM] Raspored i priprema za treći kolokvijum

Objektno orijentisano programiranje - 22. Maj 2022

Treći kolokvijum će se održati u nedelji od 30.05. do 03.06.
 

[BP1 PSI, BP2 E2, BP2 II, BP E1] Usmeni ispit 24.05.2022

Baze podataka 1 na PSI - 22. Maj 2022

Usmeni deo ispita na predmetima Baze podataka 1 PSI, Baze podataka na E1, Baze podataka 2 na E2, Baze podataka 2 na II biće održan 24.5.2022 u NTP 334 prostoriji prema rasporedu koji se nalazi u prilogu

[BP1, ASVSP, DOMIJ, SBP] Usmeni ispit - raspored u terminu

Arhitekture sistema velikih skupova podataka - 21. Maj 2022

Usmeni ispit biće održan u nedelju 22.05.2022.

[ORI-IN] Rezultati predmetnog zadatka

Osnovi računarske inteligencije - Informacioni inženjering - 20. Maj 2022

[BP2 PSI] - Rezultati drugog kolokvijuma

Baze podataka 2 na PSI - 20. Maj 2022

 

[BP2-PSI] Slanje specifikacije

Baze podataka 2 na PSI - 20. Maj 2022

Aktuelnu verziju specifikacije potrebno je poslati putem imejla a kao odgovor mogu se očekivati osnovne napomene u vezi sa kvalitetom razvijene specifikacije.

Slanje treba obaviti po sledećem rasporedu:

Rezultati kolokvijuma T34 održanog 16.05. - 18:45

Programski jezici i strukture podataka - 19. Maj 2022

Rezultati kolokvijuma održanog 16.05.2022. u 18:45.
Za sve dodatne informacije pisati mail na andjelovski.olja@uns.ac.rs

[SSP] Konačni rezultati predispitnh obaveza

Sistemi skladišta podataka - 19. Maj 2022

Prijava za termin nadoknade

Sistemi baza podataka - 19. Maj 2022

Studenti koji su usled bolesti ili takmičenja na ijadi propustili prvu predispitnu obavezu iz predmeta Sistemi baza podataka - kolokvijum iz programskog jezika PL/SQL, mogu se prijaviti za termin nadoknade. Prijava se može izvršiti isključivo uživo, dolaskom u učionicu MIA2-2 u petak, 27. maja od 8:45.

Prilikom prijave neophodno je priložiti
:

  • lekarsku potvrdu o bolesti ili
  • potvrdu o učešću na takmičenju u okviru ijade; ovu potvrdu izdaje predmetni nastavnik u okviru čijeg predmeta ste se takmičili.

Obaveštenje za studente SIIT-a za predmet Baze podataka

Baze podataka na SIIT-u - 18. Maj 2022

Poslednji rok za predaju predmetnog zadatka sa predavanja predmeta Baze podataka (specifikacija za izabrani sistem i odgovarajući ER model) je 23.5.2022. godine. Specifikacija treba da bude napisana u MS Word-u, a ER model može biti čitko nacrtan na papiru i uslikan. U nazivu file-ova treba da stoji grupa za vežbe i naziv tima (na pr. Grupa1Tim2.doc ili Grupa1Tim2.jpg).

Popravni kolokvijum i pomeranje termina K3

Objektno orijentisane tehnologije - 18. Maj 2022

Popravni kolokvijum će biti u terminima vežbi u nedelji od 06.06. Zbog toga se treći kolokvijum pomera za nedelju od 30.05.

Možete da odaberete da popravljate bilo koji od 3 kolokvijuma. Izlaskom na popravni poništavate poene na tom kolokvijumu koji popravljate.

Studenti koji izađu na popravni nemaju pravo da rade projekat već moraju da rade K3.

[AR SVI] Rezultati T1234 Stari studenti

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 17. Maj 2022

 Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze rezultati T1234. Za uvid pisati na lradovic@uns.ac.rs

[DOMIJ] Projekat - dokumentacija

Domenski orijentisano modelovanje i jezici - 17. Maj 2022

Primer projekta nalazi se na linku

Dokumentacija za OCL: https://www.omg.org/spec/OCL/2.4/PDF

Dokumentacija za Sirius: https://wiki.eclipse.org/Sirius/Tutorials/BasicFamily

Dokumentacija za Xtext: https://www.eclipse.org/Xtext/documentation