Baze podataka 2

osnovni podaci

Nastavnici:
Milan Čeliković milancel(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
  Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Aleksandar Jeremić jeremicaleksandar(AT)uns.ac.rs

Miroslav Tomić tmiroslav(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazivanje putem e-mail poruke.

Aleksandar Hadžibabić hadzibabic(AT)uns.ac.rs

Gergelj Kiš gergo(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 7
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Funkcionаlne zаvisnosti i аlgoritmi zа generisаnje ključevа šemа relаcijа. Višeznаčnа zаvisnost i zаvisnost spojа. Normаlne forme i projektаntski kriterijumi strukturirаnjа relаcione šeme bаze podаtаkа. Metodа dekompozicije. Metodа sinteze. Prevođenje ER šeme bаze podаtаkа u relаcioni model podаtаkа. Metodološki pristupi projektovаnju šemа bаzа podаtаkа. CASE аlаti zа projektovаnje šemа bаzа podаtаkа.

Pravila prijavljivanja usmenog ispita na predmetima kod profesora Lukovića - BP, BP1, BP2, ISM, SBP, SMPOS, SOBP, SSP, SUBP (v1.2)

Struktura i organizacija baza podataka - 17. Oktobar 2016

Studenti koji žele da polažu usmeni ispit iz bilo kojeg predmeta kod profesora Lukovića u nekom od raspoloživih termina, koji se objavljuju u okviru obaveštenja na glavnoj stranici sajta Katedre, moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com najkasnije 36 sati pre izabranog termina ispita. Prijava izlaska na polaganje je obavezujuća - samo u izuzetnim okolnostima koje onemogućavaju polaganje usmenog ispita treba koristiti mogućnost otkazivanja ranije prijave.

Termini održavanja predispitnih obaveza na vežbama za predmet Baze podataka 2

Baze podataka 2 - 13. Oktobar 2016

- zadatak 1 - 5. nedelja vežbi (14.11.2016 - 18.11.2016)
- zadatak 2 - 11. nedelja vežbi (26.12.2016 - 30.12.2016)
- zadatak 3 - 13. nedelja vežbi (16.1.2017 - 20.1.2017)

Termini održavanja predispitnih obaveza na predavanjima za predmet Baze podataka 2

Baze podataka 2 - 13. Oktobar 2016

- predmetni zadatak - 13.12.2016.

TEME ZA MASTER I DIPLOMSKE RADOVE

Baze podataka 2 - 17. Februar 2016

U prilogu obaveštenja nalazi se spisak mogućih tema za master i diplomske radove iz oblasti inženjeringa informacionih sistema i baza podataka.

Za sve dodatne informacije ili dogovore u vezi izbora konkretne teme, zainteresovani kandidati mogu se obratiti nastavnicima i asistentima angažovanim na ovoj grupi predmeta.

Popravni zadatak

Baze podataka 2 - 27. Januar 2016

Popravni zadatak će biti održan 28.1.2016. godine u 8h u MIA2-1, MIA2-2, MIA2-3 laboratorijama. Izlaskom na popravni prethodni poeni se ponistavaju. U prilogu se nalazi spisak studenata koji su se prijavili za popravni zadatak.

BP2 - rezultati - Z3 - G1, G2, G3

Baze podataka 2 - 26. Januar 2016

 

Obaveštenje za odbranu projekata iz predmeta Baze podataka 2

Baze podataka 2 - 24. Januar 2016

Odbrana projekata iz predmeta Baze podataka 2 biće održana 26.1.2016, u laboratoriji MI A2-2. Studenti treba da dođu u svoju grupu prema rasporedu koji se nalazi u dodatku ove poruke.

Rezultati Z3 - G9

Baze podataka 2 - 24. Januar 2016

 

Rezultati - Z3- G6

Baze podataka 2 - 22. Januar 2016

 

Obavestenje, popravni zadatak

Baze podataka 2 - 21. Januar 2016

Studenti koji žele da rade popravni zadatak sa vežbi treba da se prijave do utorka 26.1.2016. godine do 20h, na mail adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com. Studenti mogu prijaviti najviše jedan zadatak. Subject poruke treba da sadrži: Popravni, Baze Podataka 2, zadatak koji se popravlja - broj indeksa, ime i prezime studenta koji se prijavljuje za popravni. Popravni zadatak će biti održan 28.1.2016. godine u 8h u MIA2-1, MIA2-2, MIA2-3 laboratorijama. Izlaskom na popravni prethodni poeni se ponistavaju. Projekat se ne može braniti u terminu popravnog zadatka.

Odbrana projekata

Baze podataka 2 - 21. Januar 2016

Odbrana zadatka 4 (projekat) iz predmeta Baze podataka 2 biće održana 26.1.2016. godine, u laboratoriji MIA2-2. Izlazak na odbranu projekta nije potrebno prijavljivati.
Raspored odbrane projekata će biti objavljen naknadno.

Rezultati - Z3 - G5, G10

Baze podataka 2 - 20. Januar 2016

Rezultati Z3 - G7

Baze podataka 2 - 19. Januar 2016

 

Rezultati - Z2 - G6, G7 i G9

Baze podataka 2 - 11. Januar 2016

 

BP2 - rezultati - Z2 - G1, G2, G3

Baze podataka 2 - 4. Januar 2016