Informacioni sistemi i baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 3 Geodezija i geomatika
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Modeliranje procesa. Organizacija datoteka. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. EP model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Upotreba upitnog jazika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulacija podacima u BP. Osnove obrade transakcija. Distribuirane baze podataka. Sistemi skladišta podataka.
Literatura:
1.Mihajlović D. Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1998
2.Mogin P. Struktura podataka i organizacija datoteka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1994
3.Mogin P., Luković I. Principi baze podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996
4.Date C. J. An Introduction to Database Systems, Addison Weslez, 2004

Termin testa Z2 (EER) za stare studente koji su prijavili polaganje ispita preko kolokvijuma

Informacioni sistemi i baze podataka - 20. Decembar 2018

Z2 (drugi test na vežbama - EER) za studente koji su prijavili polaganje ispita preko kolokvijuma biće održan u petak 21.12.2018.

Rezultati predmetnog zadatka sa predavanja - Informacioni sistemi i baze podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 19. Decembar 2018

 

Prijava za studente koji ponovo polažu zadatke na vežbama

Informacioni sistemi i baze podataka - 10. Decembar 2018

Svi stari studenti koji su uplatili da polažu predmet Informacioni sistemi i baze podataka preko kolokvijuma, potrebno je da se prijave na mejl avujanovic@uns.ac.rs najkasnije do 17. 12. 2018. kako bi mogli da polažu kolokvijum iz ER-a (drugi test na vežbama). Termin polaganja drugog kolokvijuma za stare studente će biti objavljen nakon termina prijave.
Potrebno je poslati mejl koji sadrži podatke:
broj indeksa, ime i prezime.

Rezultati Z1

Informacioni sistemi i baze podataka - 6. Decembar 2018

Uvid u radove je u terminu vežbi.

Termin testa Z1 (SQL) za stare studente koji su prijavili polaganje ispita preko kolokvijuma

Informacioni sistemi i baze podataka - 29. Novembar 2018

Z1 (prvi test na vežbama - SQL) za studente koji su prijavili polaganje ispita preko kolokvijuma biće održan u petak 30.11.2018. godine u 18h laboratoriji JUG P02.
U prilogu poruke se nalazi spisak studenata koji su prijavili polaganje.
Za sva pitanja javite se na mejl avujanovic@uns.ac.rs

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP E1, BP SIIT, BP1 PSI)

Struktura i organizacija baza podataka - 29. Novembar 2018

Prijava za studente koji ponovo polažu zadatke na vežbama-podsetnik

Informacioni sistemi i baze podataka - 27. Novembar 2018

Svi stari studenti koji su uplatili da polažu predmet Informacioni sistemi i baze podataka preko kolokvijuma, potrebno je da se prijave na mejl avujanovic@uns.ac.rs najkasnije do 28. 11. 2018. kako bi mogli da polažu kolokvijum iz SQL-a (prvi test na vežbama). Termin polaganja prvog kolokvijuma ya stare studente će biti objavljen nakon termina prijave.
Potrebno je poslati mejl koji sadrži podatke:
broj indeksa, ime i prezime.

Termini usmenog ispita

Uvod u baze podataka - 26. Novembar 2018

Termini za usmeni:

Prijava za studente koji ponovo polažu zadatke na vežbama

Informacioni sistemi i baze podataka - 13. Novembar 2018

Svi stari studenti koji su uplatili da polažu predmet Informacioni sistemi i baze podataka preko kolokvijuma, potrebno je da se prijave na mejl avujanovic@uns.ac.rs najkasnije do 20. 11. 2018. kako bi mogli da polažu kolokvijum iz SQL-a (prvi test na vežbama). Termin polaganja prvog kolokvijuma će biti objavljen nakon termina prijave.
Potrebno je poslati mejl koji sadrži podatke:
broj indeksa, ime i prezime.
Napomena: Prijava se odnosi samo na prvi test na vežbama.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP E1, BP SIIT, BP1 PSI)

Uvod u baze podataka - 23. Oktobar 2018

Usmeni će biti održan u četvrtak. Raspored je u prilogu.

Termini predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 10. Oktobar 2018

Teorija:
predmetni zadatak - 17.12.2018.
Vežbe:
zadatak 1 - 30.11.2018.
zadatak 2 - 21.12.2018.
zadatak 3 - 11.1.2019.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP E1, BP SIIT, BP1 PSI)

Uvod u baze podataka - 2. Oktobar 2018

ZA UPIS OCENE NIJE POTREBNO SLATI PRIJAVU.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP E1, BP SIIT, BP1 PSI)

Struktura i organizacija baza podataka - 27. Septembar 2018

IZMENJEN RASPORED NALAZI SE U PRILOGU.