Informacioni sistemi i baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 3 Geodezija i geomatika
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Modeliranje procesa. Organizacija datoteka. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. EP model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Upotreba upitnog jazika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulacija podacima u BP. Osnove obrade transakcija. Distribuirane baze podataka. Sistemi skladišta podataka.
Literatura:
1.Mihajlović D. Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1998
2.Mogin P. Struktura podataka i organizacija datoteka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1994
3.Mogin P., Luković I. Principi baze podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996
4.Date C. J. An Introduction to Database Systems, Addison Weslez, 2004

Rezultati drugog zadatka (Z2) - G9 i G10

Informacioni sistemi i baze podataka - 23. Decembar 2017

 

Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 18. Decembar 2017

 Uvid u radove održaće se u sredu 20.12.2017. od 14h do 14:30h, sala 210, JUG.

Rezultati predmetnog zadatka (PZ) sa predavanja

Informacioni sistemi i baze podataka - 13. Decembar 2017

Termin uvida u radove biće naknadno objavljen.

Rezultati prvog zadatka (Z1) - G3, G4, G5 i G6

Informacioni sistemi i baze podataka - 6. Decembar 2017

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP E1, BP SIIT, BP PSI)

Struktura i organizacija baza podataka - 6. Decembar 2017

 

Rezultati prvog zadatka (Z1) - G1, G2, G7 i G8

Informacioni sistemi i baze podataka - 5. Decembar 2017

 

Rezultati prvog zadatka (Z1) - G9 i G10

Informacioni sistemi i baze podataka - 4. Decembar 2017

 

Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 27. Novembar 2017

U ponedeljak 4.12. biće održana četiri časa predavanja.

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 22. Novembar 2017

 Termini za usmeni u drugom socijalnom roku:

  • četvrtak, 7.12.2017.
  • sreda, 13.12.2017.
  • sreda, 20.12.2017.
  • sreda, 27.12.2017.

Zadatak za vežbu

Informacioni sistemi i baze podataka - 21. Novembar 2017

Zadatak za vežbu je postavljen u repozitorijum, na sledećoj adresi www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/478

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP E1, BP SIIT, BP PSI)

Uvod u baze podataka - 13. Novembar 2017

Usmeni kod prof. Kordić održaće se u sredu 15.11. Tačan termin i spisak prijavljenih naknadno će biti objavljeni.

Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 7. Novembar 2017

Nadoknade predavanja za 25.12.2017. i 1.01.2018. biće održane 9.11. i 16.11.2017.
u 15h u učionici MI B1

Termini usmenog ispita

Uvod u baze podataka - 20. Oktobar 2017

 Termini za usmeni u drugom socijalnom roku:

  • utorak, 24.10.2017.
  • utorak, 31.10.2017.
  • utorak, 07.11.2017.
  • utorak, 14.11.2017.

Termini predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 16. Oktobar 2017

Teorija:
predmetni zadatak - 11.12.2017.

Vežbe:
zadatak 1 - 28.11.2017. (utorak) i 1.12.2017. (petak)
zadatak 2 - 19.12.2017. (utorak) i 22.12.2017. (petak)
zadatak 3 - 17.1.2018. (sreda) u 19 i 15 u AH5 i 309