Informacioni sistemi i baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 3 Geodezija i geomatika
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Modeliranje procesa. Organizacija datoteka. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. EP model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Upotreba upitnog jazika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulacija podacima u BP. Osnove obrade transakcija. Distribuirane baze podataka. Sistemi skladišta podataka.
Literatura:
1.Mihajlović D. Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1998
2.Mogin P. Struktura podataka i organizacija datoteka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1994
3.Mogin P., Luković I. Principi baze podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996
4.Date C. J. An Introduction to Database Systems, Addison Weslez, 2004

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 10. April 2017

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 3. April 2017

 

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 29. Mart 2017

 Termini za usmeni:

  • utorak, 4.04.2017. 
  • utorak, 11.04.2017.
  • četvrtak, 20.04.2017. 
  • utorak, 25.04.2017.
  • utorak, 9.05.2017.
  • utorak, 16.05.2017.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 27. Mart 2017

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Informacioni sistemi i baze podataka - 20. Mart 2017

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Informacioni sistemi i baze podataka - 6. Mart 2017

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 27. Februar 2017

 

Termini usmenog ispita

Struktura i organizacija baza podataka - 21. Februar 2017

 Termini za usmeni:

  • utorak, 28.02.2017. 
  • utorak, 7.03.2017.
  • utorak, 21.03.2017.
  • utorak, 28.03.2017.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 21. Februar 2017

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 6. Februar 2017

 

Potpisivanje indeksa

Informacioni sistemi i baze podataka - 2. Februar 2017

Obaveštavamo studente da će potpisi za predmet Informacioni sistemi i baze podataka biti deljeni u sredu, 8. 2. 2017, u 14h, u kancelariji JUG-106. Mole se studenti da upišu naziv predmeta pre predaje indeksa na potpis.

Informacioni sistemi i baze podataka - generacija 2016/2017 - konačni rezultati nakon predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 1. Februar 2017

Ukoliko imate neke primedbe na konačne rezultate javite se svom predmetnom asistentu najkasnije do petka 3.2.2017. godine. 

Rezultati popravnih testova

Informacioni sistemi i baze podataka - 1. Februar 2017

 

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 31. Januar 2017

 

Popravni ISiBP - termin

Informacioni sistemi i baze podataka - 30. Januar 2017

Obaveštavamo Vas da će se popravni održati 31.1. u 11h u prostorijama RC-a, L1 i L5. 

Obaveštenje o popravnim testovima

Informacioni sistemi i baze podataka - 26. Januar 2017

Obaveštenje za sve studente koji žele da popravljaju jednu predispitnu obavezu.

Rezultati - T3

Informacioni sistemi i baze podataka - 26. Januar 2017

 

Zadatak 3, G5,G6 - Rezultati

Informacioni sistemi i baze podataka - 23. Januar 2017

Uvid u radove za grupe 5, 6, 9 i 10 je u utorak 24.1. u 10h, kancelarija JUG106.

Raspored za usmeni ispit (SIOBP, OP, ISIBP, BP)

Struktura i organizacija baza podataka - 23. Januar 2017

 

Zadatak 3, G9,G10 - Rezultati

Informacioni sistemi i baze podataka - 18. Januar 2017