Informacioni sistemi i baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 3 Geodezija i geomatika
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Modeliranje procesa. Organizacija datoteka. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. EP model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Upotreba upitnog jazika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulacija podacima u BP. Osnove obrade transakcija. Distribuirane baze podataka. Sistemi skladišta podataka.
Literatura:
1.Mihajlović D. Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1998
2.Mogin P. Struktura podataka i organizacija datoteka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1994
3.Mogin P., Luković I. Principi baze podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996
4.Date C. J. An Introduction to Database Systems, Addison Weslez, 2004

Termini usmenog ispita

Informacioni sistemi i baze podataka - 21. Mart 2015

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta ISIBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • četvrtak 2.4.2015.god u 14h
  • utorak 14.4.2015.god u 14h

Termini usmenog ispita

Informacioni sistemi i baze podataka - 11. Februar 2015

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta ISIBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • ponedeljak 23.2.2015.god. u 15h

Termini usmenog ispita

Informacioni sistemi i baze podataka - 7. Februar 2015

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta ISIBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • sreda 18.2.2015.god. u 16h

Konačni rezultati predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 5. Februar 2015

U prilogu su konači rezultati predispitnih obaveza ažurirani bodovima osvojenim na popravnim polaganjima Z1, Z2, Z3 i Z4. Pored toga, ažurirani su i bodovi za uredno pohađanje vežbi, tako što su po 5 bodova dobili svi studenti koji su tokom semestra imali 3 i manje izostanaka s vežbi.

Rezultati popravnog polaganja zadataka (Z1, Z2, Z3, Z4) održanog 30. januara 2015.

Informacioni sistemi i baze podataka - 3. Februar 2015

Konačni ukupan broj poena na predispitnim obavezama biće objavljen u četvrtak 05. februara posle 12h.

Raspored za polaganje popravnog zadatka u petak 30. januara

Informacioni sistemi i baze podataka - 28. Januar 2015

Popravni zadaci će se polagati u Računskom centru Fakulteta u dva termina (9:15h i u 13:15h). Raspored prijavljenih studenata po terminima dat je u datoteci u prilogu.

Rezultati četvrte provere na vežbama (Zadatak4)

Informacioni sistemi i baze podataka - 26. Januar 2015

U prilogu su osim rezultata četvrte provere dati i preliminarni ukupni rezultati predispitnih obaveza i spisak prijavljenih studenata za polaganje popravnog zadatka. Popravni će se polagati u petak 30. januara u 9:15 ili u 13:15h u računskom centru Fakulteta.

Ako još neko od studenata želi da radi popravni zadatak sa vežbi treba da se prijavi do srede 28. januara do 14h, na mail adresu bender@uns.ac.rs. (za popravljanje se može prijaviti samo jedan zadatak).

Termini usmenog ispita

Informacioni sistemi i baze podataka - 22. Januar 2015

 Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta ISIBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • sreda 28.1.2015.god. u 16h

Zadaci za vežbanje

Informacioni sistemi i baze podataka - 19. Januar 2015

 

Rezultati treće provere na vežbama (Zadatak 3)

Informacioni sistemi i baze podataka - 29. Decembar 2014

Obaveštenje - Termin trće provere na vežbama - 23. XII (utorak) - 18:00h

Informacioni sistemi i baze podataka - 17. Decembar 2014

Zbog molbe velikog broja kolega da treća provera na vežbama ne bude 19. XII, a ni 26. XII, jedino moguće rešenje da se pomire svi zahtevi je da proveru organizujemo u naznačenom terminu. Znači, treća provera je  23. XII (utorak) u 18h, za sve studente.

U petak, 19. XII vežbe se održavaju redovno, po rasporedu grupa u Računskom centru Fakulteta. Radiće se zadaci modelovanja ER modelom.

Rezultati druge provere na vežbama (Zadatak 2)

Informacioni sistemi i baze podataka - 10. Decembar 2014

Rezultati predmetnog zadatka sa predavanja

Informacioni sistemi i baze podataka - 5. Decembar 2014

 

Obaveštenje - Vanredni termin konsultacija 4. XII 2014.

Informacioni sistemi i baze podataka - 3. Decembar 2014

Vanredni (dodatni) termin konsultacija (vezano za sadržaj koji se izvodi na vežbama) je u četvrtak 4. XII 2014. u 14:30h u prostoriji TMD-9B.

Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 1. Decembar 2014

Studenti koji žele ponovo da slušaju nastavu i polažu preko predispitnih obaveza predmet Informaconi sistemi i baze podataka u obavezi su da to prijave Studentskoj službi. U suprotnom neće moći da polažu predispitne obaveze ni na predavanjima ni na vežbama.

Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 27. Novembar 2014

Polaganja drugog zadatka iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka je u terminu vežbi 5. XII 2014.

Rezultati prve provere na vežbama (Zadatak 1)

Informacioni sistemi i baze podataka - 21. Novembar 2014

Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 18. Novembar 2014

Predavanja iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka od 24.11.2014. god biće nadoknađena 1.12.2014. u terminu predmeta Sistemi i signali u geomatici

Planirani test na predmetu Informacioni sistemi i baze podataka biće održan 1.12.2014. u redovnom terminu predavanja sa početkom u 16:15

Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 29. Oktobar 2014

Termin polaganja prvog zadatka iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka pomeren je na 14.11.2014.godine na zahtev studenata.

Materijali za predavanja

Informacioni sistemi i baze podataka - 22. Oktobar 2014