Informacioni sistemi i baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 3 Geodezija i geomatika
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Modeliranje procesa. Organizacija datoteka. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. EP model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Upotreba upitnog jazika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulacija podacima u BP. Osnove obrade transakcija. Distribuirane baze podataka. Sistemi skladišta podataka.
Literatura:
1.Mihajlović D. Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1998
2.Mogin P. Struktura podataka i organizacija datoteka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1994
3.Mogin P., Luković I. Principi baze podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996
4.Date C. J. An Introduction to Database Systems, Addison Weslez, 2004

Termini usmenog ispita

Informacioni sistemi i baze podataka - 22. Januar 2015

 Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta ISIBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • sreda 28.1.2015.god. u 16h

Zadaci za vežbanje

Informacioni sistemi i baze podataka - 19. Januar 2015

 

Rezultati treće provere na vežbama (Zadatak 3)

Informacioni sistemi i baze podataka - 29. Decembar 2014

Obaveštenje - Termin trće provere na vežbama - 23. XII (utorak) - 18:00h

Informacioni sistemi i baze podataka - 17. Decembar 2014

Zbog molbe velikog broja kolega da treća provera na vežbama ne bude 19. XII, a ni 26. XII, jedino moguće rešenje da se pomire svi zahtevi je da proveru organizujemo u naznačenom terminu. Znači, treća provera je  23. XII (utorak) u 18h, za sve studente.

U petak, 19. XII vežbe se održavaju redovno, po rasporedu grupa u Računskom centru Fakulteta. Radiće se zadaci modelovanja ER modelom.

Rezultati druge provere na vežbama (Zadatak 2)

Informacioni sistemi i baze podataka - 10. Decembar 2014

Rezultati predmetnog zadatka sa predavanja

Informacioni sistemi i baze podataka - 5. Decembar 2014

 

Obaveštenje - Vanredni termin konsultacija 4. XII 2014.

Informacioni sistemi i baze podataka - 3. Decembar 2014

Vanredni (dodatni) termin konsultacija (vezano za sadržaj koji se izvodi na vežbama) je u četvrtak 4. XII 2014. u 14:30h u prostoriji TMD-9B.

Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 1. Decembar 2014

Studenti koji žele ponovo da slušaju nastavu i polažu preko predispitnih obaveza predmet Informaconi sistemi i baze podataka u obavezi su da to prijave Studentskoj službi. U suprotnom neće moći da polažu predispitne obaveze ni na predavanjima ni na vežbama.

Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 27. Novembar 2014

Polaganja drugog zadatka iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka je u terminu vežbi 5. XII 2014.

Rezultati prve provere na vežbama (Zadatak 1)

Informacioni sistemi i baze podataka - 21. Novembar 2014

Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 18. Novembar 2014

Predavanja iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka od 24.11.2014. god biće nadoknađena 1.12.2014. u terminu predmeta Sistemi i signali u geomatici

Planirani test na predmetu Informacioni sistemi i baze podataka biće održan 1.12.2014. u redovnom terminu predavanja sa početkom u 16:15

Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 29. Oktobar 2014

Termin polaganja prvog zadatka iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka pomeren je na 14.11.2014.godine na zahtev studenata.

Materijali za predavanja

Informacioni sistemi i baze podataka - 22. Oktobar 2014

 

Termini održavanja predispitnih obaveza na predavanjima za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 22. Oktobar 2014
  •  predmetni zadatak - 1.12.2014.

Vezbe - Raspored tema po nedeljama

Informacioni sistemi i baze podataka - 17. Oktobar 2014

S

Informacioni sistemi i baze podataka - 2. Oktobar 2014