Informacioni sistemi i baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 3 Geodezija i geomatika
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Modeliranje procesa. Organizacija datoteka. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. EP model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Upotreba upitnog jazika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulacija podacima u BP. Osnove obrade transakcija. Distribuirane baze podataka. Sistemi skladišta podataka.
Literatura:
1.Mihajlović D. Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1998
2.Mogin P. Struktura podataka i organizacija datoteka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1994
3.Mogin P., Luković I. Principi baze podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996
4.Date C. J. An Introduction to Database Systems, Addison Weslez, 2004

Rezultati predmetnog zadatka sa predavanja - Informacioni sistemi i baze podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 25. Decembar 2015

 

Materijali za vežbe

Informacioni sistemi i baze podataka - 14. Decembar 2015

 

Materijali za vežbe

Informacioni sistemi i baze podataka - 11. Decembar 2015

 

Materijali za vežbe

Informacioni sistemi i baze podataka - 11. Decembar 2015

 

Zadatak za vežbu

Informacioni sistemi i baze podataka - 10. Decembar 2015

 

Materijali za vezbe

Informacioni sistemi i baze podataka - 1. Decembar 2015

 

Rezultati - Z1

Informacioni sistemi i baze podataka - 1. Decembar 2015

 Studenti koji se ne nalaze na spisku javiti se asistentu Milanki Bjelici (milanka@uns.ac.rs). 

Materijali za vežbe

Informacioni sistemi i baze podataka - 24. Novembar 2015

 

Materijali za vezbe

Informacioni sistemi i baze podataka - 20. Novembar 2015

 

Materijali za vezbe

Informacioni sistemi i baze podataka - 20. Novembar 2015

 

Materijali za vezbe

Informacioni sistemi i baze podataka - 13. Novembar 2015

 

Termini usmenog ispita

Informacioni sistemi i baze podataka - 12. Novembar 2015

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta ISIBP biti organizovano u sledećim terminima:

Materijali za vezbe

Informacioni sistemi i baze podataka - 6. Novembar 2015

 

Materijali za vezbe

Informacioni sistemi i baze podataka - 30. Oktobar 2015

 

Obaveštenje

Informacioni sistemi i baze podataka - 25. Oktobar 2015

Konsultacije iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka će se održati u četvrtak 29.10.2015. u 13:30 u MI A2-3.

Materijali za predavanja

Informacioni sistemi i baze podataka - 23. Oktobar 2015

 

Materijali za vežbe

Informacioni sistemi i baze podataka - 23. Oktobar 2015

 

Termini usmenog ispita

Informacioni sistemi i baze podataka - 20. Oktobar 2015

Obaveštavaju se studenti da će polaganje usmenog ispita iz predmeta ISIBP biti organizovano u sledećim terminima:

  • ponedeljak, 26.10.2015.
  • ponedeljak, 02.11.2015.

Materijali za vezbe

Informacioni sistemi i baze podataka - 19. Oktobar 2015

 

Termini održavanja predispitnih obaveza na predavanjima za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 10. Oktobar 2015
  •  predmetni zadatak - 21.12.2015.