Programski Prevodioci

osnovni podaci

Nastavnici:
Dunja Vrbaški dunja.vrbaski(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Olja Miljatović olja.miljatovic(AT)uns.ac.rs

Marijana Matkovski marijanamatkovski(AT)uns.ac.rs

Jovana Jovanović jovana.jovanovic(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 5
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2

Sadržaj predmeta:
Zadatak programskih prevodilaca, Vrste programskih jezika i prevodilaca, Formalni jezici, gramatike i automati, Leksička, sintaksna i semantička analiza, Generisanje (među)koda, Upravljanje memorijom i tabela simbola, Optimizacija (među)koda, Tipovi, Interpretacija međukoda, Struktura prevodilaca, Generatori prevodilaca.

Primeri pitanja za ispitni test 1

Programski Prevodioci - 26. Decembar 2011

U dodatku se nalaze primeri pitanja kakva mogu doći za ispitni test 1. Gradivo za ispitni test 1 obuhvata slajdove počevši od generisanja koda, pa do kraja.

Termin za konsultacije u januaru

Programski Prevodioci - 26. Decembar 2011

Dana 05.01.2012. (četvrtak) u 12h u kancelatiji TMD 018 će se organizovati konsultacije za predmet Programski prevodioci.

Korigovani rezultati za test34

Programski Prevodioci - 20. Decembar 2011

U dodatku se nalaze korigovani rezultati za test34.

Dodatni test

Programski Prevodioci - 15. Decembar 2011

Za zainteresovane studente, na kraju semestra će se organizovati dodatni test koji može da zameni jedan od testova sa predispitnih obaveza (test12, test34, odnosno predmetni projekat). Zamena podrazumeva poništavanje poena odabranog testa, bez mogućnosti vraćanja starih poena ukoliko se na dodatnom testu osvoji manje.

Rezultati testa34

Programski Prevodioci - 13. Decembar 2011

U dodatku se nalaze rezultati testa34. Studenti koji nisu regulisali svoj status na studentskoj službi se ne nalaze na spisku. Uvid u radove će se obaviti u toku vežbi, za svaku grupu u njenom terminu.

Ispravljeni rezultati Testa12

Programski Prevodioci - 5. Decembar 2011

U dodatku se nalaze ispravljeni rezultati Testa12. Ispravke su usledile zbog neprecizno postavljenog pitanja u jednoj od grupa.

Dodatne informacije za Test12

Programski Prevodioci - 24. Novembar 2011

Studenti se podesećaju na sledeće:

1. Test12 će se održati odmah na početku vežbi. Ako neko zakasni na početak, neće biti u mogućnosti da radi test.

2. Studenti test mogu raditi ISKLJUČIVO u grupi u koju su raspoređeni. Ukoliko nekome termin za vežbe ne odgovara, može se trajno zameniti sa drugim studentom iz neke druge grupe (pri tome, ovakva izmena se mora prijaviti jednom od asistenata).

3. Studenti koji još nisu raspoređeni u grupe mogu doći jedino u termin četvtkom od 17:40. Svi ostali termini su popunjeni.

Dodatni termin za vežbe

Programski Prevodioci - 14. Novembar 2011

Za studente koji ponovo slušaju predmet, zvanični termin za vežbe je četvrtkom od 17:30 do 19:00h. Pošto većina studenata ne može da stigne u 17:30, vežbe će se održavati od 17:40 do 19:10h.
Ukoliko nekome termin ne odgovara, možete se zameniti sa nekim iz druge grupe, pri čemu jednog od asistenata morate obavestiti o zameni.

Termini za vežbe

Programski Prevodioci - 20. Oktobar 2011

Studenti se podećaju da prate zvanični raspored grupa i da dolaze u svoj termin za vežbe. Ukoliko nekome termin ne odgovara, dok se spiskovi ne ustale, jedino što je prihvatljivo je da se napravi zamena sa nekim studentom iz druge grupe (o ovakvoj zameni treba obavestiti nekog od asistenata).

Materijali za predmet

Programski Prevodioci - 11. Oktobar 2011

U dodatku se nalaze materijali za predavanja i vežbe.

ISPRAVKA (21.11.2011): Ispravljene su neke greške u slajdovima, izmenjeni su primeri

Pravila polaganja

Programski Prevodioci - 9. Oktobar 2011

U dodatku se nalaze pravila polaganja za Programske prevodioce za 2011/2012 godinu.