Programski Prevodioci

osnovni podaci

Nastavnici:
Dunja Vrbaški dunja.vrbaski(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Olja Miljatović olja.miljatovic(AT)uns.ac.rs

Marijana Matkovski marijanamatkovski(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 5
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2

Sadržaj predmeta:
Zadatak programskih prevodilaca, Vrste programskih jezika i prevodilaca, Formalni jezici, gramatike i automati, Leksička, sintaksna i semantička analiza, Generisanje (među)koda, Upravljanje memorijom i tabela simbola, Optimizacija (među)koda, Tipovi, Interpretacija međukoda, Struktura prevodilaca, Generatori prevodilaca.

Upis ocena

Programski Prevodioci - 21. Februar 2012

Termini za upis ocena su sledeci:
23.02. u 11h u kancelariji TMD9D
28.02. u 10h u kancelariji TMD9D

Ispit iz Programskih prevodilaca

Programski Prevodioci - 21. Februar 2012

Ispit iz Programskih prevodilaca ce biti 17.03. u 10h u TMD018.

Upis ocena odlozen

Programski Prevodioci - 12. Februar 2012

Upis ocena koji je bio zakazan za 13.2. se odlaze do daljnjeg.

Termin ispita u februarskom ispitnom roku - ispravka

Programski Prevodioci - 9. Februar 2012

Uprava fakulteta je odlučila da fakultet neće raditi od 10 do 20 februara. Ispit iz Programskih prevodilaca se odlaže do daljnjeg. Obaveštenje o novom terminu će biti obajvljeno na sajtu čim se bude znao novi raspored.

Upis ocena

Programski Prevodioci - 5. Februar 2012

Upis ocena je pomeren sa 6.2. na 13.2. u 10h u kancelariji TMD9D.

Rezulati ispita u januarskom ispitnom roku

Programski Prevodioci - 3. Februar 2012

U dodatku se nalaze rezultati ispita održanog 03.02.2012. Upis ocena i davanje potpisa će se obaviti u ponedeljak 06.02.2012. u 10h u kancelariji TMD 9D.

Termin održavanja ispita u januarskom ispitnom roku

Programski Prevodioci - 1. Februar 2012

Ispit u januarskom ispitnom roku će se održati 03.02.2012. u 10h u učionici TMD 018.

Finalni rezultati i ocene

Programski Prevodioci - 23. Januar 2012

U dodatku se nalazi dokument sa poenima sa dodatnog testa (nakon uvida u radove), dokument sa finalnim poenima i ocenama, kao i spisak studenata koji moraju izaći na ispit.

Studenti kojima nedostaju poeni do više ocene se upućuju na izlazak na ispit, kako bi popravili poene sa teorije.

Upis ocena

Programski Prevodioci - 22. Januar 2012

Upis ocena će se obaviti u utorak 24.01.2012. u kancelariji TMD 9D u 10h. Finalni broj poena i ocene će biti objavljeni na sajtu nakon uvida u radove sa dodatnog testa.

Rezultati dodatnog testa

Programski Prevodioci - 22. Januar 2012

U dodatku se nalaze rezultati dodatnog testa. Uvid u radove će se obaviti u ponedeljak 23.01.2012. u 10h u kancelariji TMD 018.

Spisak za dodatni test

Programski Prevodioci - 19. Januar 2012

U dodatku se nalaze spiskovi grupa za dodatni test. Studenti koji su na spisku moraju doći u termin koji je naznačen.

Rezultati predmetnog projekta

Programski Prevodioci - 14. Januar 2012

U dodatku se nalaze rezultati predmetnog projekta. Uvid u radove će se obaviti u ponedeljak 16.01.2012. u 7:00h u kancelariji TMD 018.

Studenti koji žele da ponište jedan od testova sa predmetnih obaveza (test12, test34 ili projekat) to mogu da odrade u svom terminu vežbi, nakon ispitnog testa.

Primeri pitanja za ispitni test 1

Programski Prevodioci - 26. Decembar 2011

U dodatku se nalaze primeri pitanja kakva mogu doći za ispitni test 1. Gradivo za ispitni test 1 obuhvata slajdove počevši od generisanja koda, pa do kraja.

Termin za konsultacije u januaru

Programski Prevodioci - 26. Decembar 2011

Dana 05.01.2012. (četvrtak) u 12h u kancelatiji TMD 018 će se organizovati konsultacije za predmet Programski prevodioci.

Korigovani rezultati za test34

Programski Prevodioci - 20. Decembar 2011

U dodatku se nalaze korigovani rezultati za test34.

Dodatni test

Programski Prevodioci - 15. Decembar 2011

Za zainteresovane studente, na kraju semestra će se organizovati dodatni test koji može da zameni jedan od testova sa predispitnih obaveza (test12, test34, odnosno predmetni projekat). Zamena podrazumeva poništavanje poena odabranog testa, bez mogućnosti vraćanja starih poena ukoliko se na dodatnom testu osvoji manje.

Rezultati testa34

Programski Prevodioci - 13. Decembar 2011

U dodatku se nalaze rezultati testa34. Studenti koji nisu regulisali svoj status na studentskoj službi se ne nalaze na spisku. Uvid u radove će se obaviti u toku vežbi, za svaku grupu u njenom terminu.

Ispravljeni rezultati Testa12

Programski Prevodioci - 5. Decembar 2011

U dodatku se nalaze ispravljeni rezultati Testa12. Ispravke su usledile zbog neprecizno postavljenog pitanja u jednoj od grupa.

Dodatne informacije za Test12

Programski Prevodioci - 24. Novembar 2011

Studenti se podesećaju na sledeće:

1. Test12 će se održati odmah na početku vežbi. Ako neko zakasni na početak, neće biti u mogućnosti da radi test.

2. Studenti test mogu raditi ISKLJUČIVO u grupi u koju su raspoređeni. Ukoliko nekome termin za vežbe ne odgovara, može se trajno zameniti sa drugim studentom iz neke druge grupe (pri tome, ovakva izmena se mora prijaviti jednom od asistenata).

3. Studenti koji još nisu raspoređeni u grupe mogu doći jedino u termin četvtkom od 17:40. Svi ostali termini su popunjeni.

Dodatni termin za vežbe

Programski Prevodioci - 14. Novembar 2011

Za studente koji ponovo slušaju predmet, zvanični termin za vežbe je četvrtkom od 17:30 do 19:00h. Pošto većina studenata ne može da stigne u 17:30, vežbe će se održavati od 17:40 do 19:10h.
Ukoliko nekome termin ne odgovara, možete se zameniti sa nekim iz druge grupe, pri čemu jednog od asistenata morate obavestiti o zameni.