Baze podataka 1

osnovni podaci

Nastavnici:
Milan Čeliković milancel(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Vladimir Dimitrieski dimitrieski(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Nikola Todorović nikola.todorovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru, zakazivanje preko e-mail poruke.

Sanja Špica sanjaspica(AT)uns.ac.rs

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Vladimir Jovanović jovanovic.vladimir(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Elena Akik elena(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:

Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.nastavni plan

Zadatak 1 rezultati, stari studenti

Baze podataka 1 - 24. Novembar 2016

 

Zadatak 1, G7, rezultati

Baze podataka 1 - 24. Novembar 2016

Raspored za usmeni ispit kod profesora Lukovića-15.11.2016- BP2, BP1, IIS, SBP, SSP, BP

Sistemi za upravljanje bazama podataka - 21. Novembar 2016

 

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SBP, SSP

Sistemi skladišta podataka - 17. Novembar 2016

 Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti održano u utorak, 22.11.2016.

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SBP, SSP

Sistemi skladišta podataka - 11. Novembar 2016

Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti održano  u utorak, 15.11.2016.

Izmena termina vežbi za grupe 1,6,8,9

Baze podataka 1 - 24. Oktobar 2016

Obaveštavamo studente da će radi očuvanja kontinuiteta vežbi za grupe 1, 6, 8, 9 sledeći termini biti izmenjeni:

Grupa 8: 23.1.2017. 07:00-10:15 će biti održan 12.11.2016. 07:00-10:15
Grupa 9: 23.1.2017. 10:30-13:15 će biti održan 12.11.2016. 10:30-13:45
Grupa 6: 23.1.2017. 14:00-17:15 će biti održan 19.11.2016. 14:00-17:15

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SBP, SSP

Sistemi skladišta podataka - 17. Oktobar 2016

Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti organizovano u sledećim terminima:

  • utorak, 18. 10. 2016.
  • utorak, 25. 10. 2016.

Pravila prijavljivanja usmenog ispita na predmetima kod profesora Lukovića - BP, BP1, BP2, ISM, SBP, SMPOS, SOBP, SSP, SUBP (v1.2)

Struktura i organizacija baza podataka - 17. Oktobar 2016

Studenti koji žele da polažu usmeni ispit iz bilo kojeg predmeta kod profesora Lukovića u nekom od raspoloživih termina, koji se objavljuju u okviru obaveštenja na glavnoj stranici sajta Katedre, moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com najkasnije 36 sati pre izabranog termina ispita. Prijava izlaska na polaganje je obavezujuća - samo u izuzetnim okolnostima koje onemogućavaju polaganje usmenog ispita treba koristiti mogućnost otkazivanja ranije prijave.

Termini predispitnih obaveza

Baze podataka 1 - 13. Oktobar 2016

Teorija:
predmetni zadatak 1 - 7.12.2016.
predmetni zadatak 2 - 18.1.2017.

Vežbe:
zadatak 1 - 21.11.2016. - 25.11.2016.
zadatak 2 - 19.12.2016. - 23.12.2016.
zadatak 3 - 9.1.2017. - 13.1.2017.
projekat - 24.1.2017. slanje projekta, 25.1.2017. eliminacioni test, 26.1.2017. odbrana projekta