Rezultati dodatnog testa za grupu 7 (TPG7)

Programski jezici i strukture podataka - 12. Jun 2013

Rezultati popravnog za Test12/34

Arhitektura Računara E3 - 11. Jun 2013

U dodatku se nalaze rezultati popravnog za Test12/34.
 
Uvid u radove će se obaviti u sredu 12.06.2013. u 10h u kancelariji TMD 018 (ulaz iz dvorišta).

Rezultati dodatnog testa za grupu 2 (T7G2)

Programski jezici i strukture podataka - 11. Jun 2013

Rezultati dodatnog testa za grupu 4 (T7G4)

Programski jezici i strukture podataka - 11. Jun 2013

Materijali za projekat

Inženjering informacionih sistema - 11. Jun 2013

 

Rezultati dodatnog testa za grupu 6(T7G6)

Programski jezici i strukture podataka - 11. Jun 2013

Rezultati dodatnog testa za grupu 1(T7G1)

Programski jezici i strukture podataka - 11. Jun 2013

Rezultati dodatnog testa za grupu 5(T7G5)

Programski jezici i strukture podataka - 11. Jun 2013

Rezultati dodatnog testa za grupu 3 (T7G3)

Programski jezici i strukture podataka - 10. Jun 2013

Rezultati popravnog kolokvijuma

Operativni sistemi - 9. Jun 2013

U dodatku se nalaze rezultati popravnog kolokvijuma. Studentima koji nisu izašli će biti vraćeni poeni koje su imali na testu koji su ponistili.

Obaveštenje

Inženjering informacionih sistema - 9. Jun 2013

 Odbrana projekata iz predmeta Informacioni sistem i menadžment biće održana u utorak 18.06.2013. po sledećem rasporedu:
12:00 - 6. grupa
13:00 - 5. grupa

Rezultati popravnog za projekat

Arhitektura Računara E3 - 9. Jun 2013

U dodatku se nalaze rezultati popravnog za projekat. Studentima koji nisu izašli će biti vraćeni poeni koje su imali na projektu.

Uvid u radove će se obaviti u utorak 11.06.2013. u 10:30h u kancelariji TMD 018 (ulaz iz dvorišta).

Rezultati testa 6 za grupu 5 (T6G5)

Programski jezici i strukture podataka - 9. Jun 2013

Konačni rezultati

Objektno orijentisano programiranje - 8. Jun 2013

 

Spiskovi studenata za popravni

Operativni sistemi - 8. Jun 2013

U dodatku se nalaze spiskovi studenata za popravni. Obe grupe su raspoređene u nedelju 09.06.2013. (termini 14:00 i 17:30).