Objektno orijentisano programiranje

osnovni podaci

Nastavnici:
Aleksandar Kupusinac sasak(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Aleksandar Manasijević aleksandarmanasijevic(AT)uns.ac.rs

Olivera Lazić olja.hrnjakovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru (putem e-mail poruke)

Milan Stanković milan.s(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Konsultacije se zakazuju po dogovoru, putem mail-a.

Bojana Samardžić bojana.samardzic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 

Luka Radović lradovic(AT)uns.ac.rs

Marijana Matkovski marijanamatkovski(AT)uns.ac.rs

Svetislav Simić simicsvetislav(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru, zakazuju se putem e-mail poruke.

Aleksa Stojić aleksa.stojic19(AT)uns.ac.rs

Lenka Isidora Aleksić lenkaisidora.aleksic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 

Isidora Poznanović poznanovic.ra163.2019(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 3
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4

Sadržaj predmeta:
Domen problema, model, implementacija. Osnovni pojmovi i termini. Apstrakcija i skrivanje informacija. Implementacija klase. Klasifikovanje operacija. Konstruktori i destruktori. Pojam i vrste polimorfizma. Preklapanje operatora. Asocijacija. Agregacija. Nasleđivanje. Veze korišćenja. Ostale veze zavisnosti. Generičke klase.

[RA] Raspored polaganja u drugom dodatnom oktobarskom ispitnom roku 28.09.

Objektno orijentisano programiranje - 26. Septembar 2022

U prilogu se nalazi raspored polaganja za drugi dodatni oktobarski ispitni rok.

[EE][Stari studenti] Raspored polaganja u drugom dodatnom oktobarskom ispitnom roku 27.09.

Objektno orijentisano programiranje - 25. Septembar 2022

U prilogu se nalazi raspored polaganja za drugi dodatni oktobarski ispitni rok.

[PSI] Aktuelno stanje i uvid u radove

Objektno orijentisano programiranje - 22. Septembar 2022

Aktuelno stanje nakon prvog dodatnog oktobarskog ispitnog roka možete videti ovde:

[RA] Aktuelno stanje i uvid u radove

Objektno orijentisano programiranje - 21. Septembar 2022

Aktuelno stanje nakon prvog dodatnog oktobarskog ispitnog roka možete videti ovde:

[EE][RA][PSI][Stari studenti] Usmeni i upis ocena u prvom dodatnom oktobarskom roku

Objektno orijentisano programiranje - 20. Septembar 2022

Upis ocena iz predmeta Objektno orijentisane tehnologije i 

[PSI] Raspored polaganja u prvom dodatnom oktobarskom ispitnom roku 22.09.

Objektno orijentisano programiranje - 20. Septembar 2022

U prilogu se nalazi raspored polaganja za prvi dodatni oktobarski ispitni rok.

[EE][Stari studenti] Aktuelno stanje i uvid u radove

Objektno orijentisano programiranje - 20. Septembar 2022

Aktuelno stanje nakon prvog dodatnog oktobarskog ispitnog roka možete videti ovde:
>>EE-2021_2022<<

Za uvid u radove javite se Luki Radoviću.

[RA] Raspored polaganja u prvom dodatnom oktobarskom ispitnom roku 21.09.

Objektno orijentisano programiranje - 19. Septembar 2022

U prilogu se nalazi raspored polaganja za prvi dodatni oktobarski ispitni rok.
 
Na ispit ne smete kasniti i morate doći u termin u koji ste raspoređeni. Potrebno je da ponesete indeks, ličnu kartu ili neki drugi dokument sa slikom.

[EE][Stari studenti] Raspored polaganja u prvom dodatnom oktobarskom ispitnom roku 20.09.

Objektno orijentisano programiranje - 16. Septembar 2022

U prilogu se nalazi raspored polaganja za prvi dodatni oktobarski ispitni rok.

[PSI] Aktuelno stanje i uvid u radove

Objektno orijentisano programiranje - 15. Septembar 2022

Aktuelno stanje nakon oktobarskog ispitnog roka možete videti ovde:

[EE][RA][PSI][Stari studenti] Usmeni i upis ocena u oktobarskom roku

Objektno orijentisano programiranje - 14. Septembar 2022

Upis ocena iz predmeta Objektno orijentisane tehnologije i 

[RA] Aktuelno stanje i uvid u radove

Objektno orijentisano programiranje - 14. Septembar 2022

Aktuelno stanje nakon oktobarskog ispitnog roka možete videti ovde:

[PSI] Raspored polaganja u oktobarskom ispitnom roku 15.09.

Objektno orijentisano programiranje - 13. Septembar 2022

U prilogu se nalazi raspored polaganja za oktobarski ispitni rok.

[EE][Stari studenti] Aktuelno stanje i uvid u radove

Objektno orijentisano programiranje - 13. Septembar 2022

Aktuelno stanje nakon oktobarskog ispitnog roka možete videti ovde:

[RA] Raspored polaganja u oktobarskom ispitnom roku 14.09.

Objektno orijentisano programiranje - 12. Septembar 2022

U prilogu se nalazi raspored polaganja za oktobarski ispitni rok.

[EE][Stari studenti] Raspored polaganja u oktobarskom ispitnom roku 13.09.

Objektno orijentisano programiranje - 9. Septembar 2022

U prilogu se nalazi raspored polaganja za oktobarski ispitni rok.

[PSI][IN] Aktuelno stanje i uvid u radove

Objektno orijentisano programiranje - 8. Septembar 2022

Aktuelno stanje nakon septembarskog ispitnog roka možete videti ovde:

[RA] Aktuelno stanje i uvid u radove

Objektno orijentisano programiranje - 7. Septembar 2022

Aktuelno stanje nakon septembarskog ispitnog roka možete videti ovde:

[EE][RA][PSI][Stari studenti] Usmeni i upis ocena u septembarskom roku

Objektno orijentisano programiranje - 6. Septembar 2022

Upis ocena iz predmeta Objektno orijentisane tehnologije i 

[PSI][IN] Raspored polaganja u septembarskom ispitnom roku 08.09.

Objektno orijentisano programiranje - 6. Septembar 2022

U prilogu se nalazi raspored polaganja za septembarski ispitni rok.