Baze podataka 1

osnovni podaci

Nastavnici:
Milan Čeliković milancel(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Vladimir Dimitrieski dimitrieski(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Nikola Todorović nikola.todorovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru, zakazivanje preko e-mail poruke.

Sanja Špica sanjaspica(AT)uns.ac.rs

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Vladimir Jovanović jovanovic.vladimir(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Elena Akik elena(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:

Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.nastavni plan

[BP1_E2] Rezultati Z1, grupe 2 i 4

Baze podataka 1 - 22. Novembar 2019

[BP1] Obaveštenje za stare studente - Termin Zadatka 1

Baze podataka 1 - 13. Novembar 2019

Obaveštavamo stare studente koji su uplatili polaganje predmeta preko kolokvijuma i prijavili polaganje istog prema prethodno istaknutom uputstvu, da će Zadatak 1 (SQL) biti održan u subotu 23.11.2019. godine prema priloženom rasporedu.

[BP1] Obaveštenje o održavanju predmetnog zadatka 1

Baze podataka 1 - 11. Novembar 2019

Obaveštavamo sve studente da će predmetni zadatak biti održan u sredu 20.11.2019. sa početkom u 20h. Tog dana neće biti redovnog termina predavanja.

Svi studenti koji prvi put slušaju predmet ove godine treba da dođu u 19:50 ispred ulaza u amfiteatar A1 (sa gornje strane).

Svi ponavljači treba da dođu u 19:50 ispred amfiteatra A4.

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SSP

Baze podataka 1 - 5. Novembar 2019

Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti održano u sledećim terminima:
- 13.11. 2019.

Promena termina vežbi za grupu 7 - BP1 E2

Baze podataka 1 - 31. Oktobar 2019

 Termin vežbi ponedeljak 04.11.2019. 10:30 - 13:45 u  MIA2-2 za grupu 7 neće biti održan. Nadoknada će biti u subotu 09.11.2019. 14:30 - 17:45 u MIA2-2.

[BP1] Obaveštenje za stare studente

Baze podataka 1 - 10. Oktobar 2019

Svi stari studenti koji su prijavili polaganje predmeta BP1 preko kolokvijuma, potrebno je da pošalju informaciju o tome koju od predispitnih obaveza ponavljaju. Moguće je prijaviti sledeće obaveze:

  • PZ1 - Teorija 1
  • PZ2 - Teorija 2
  • SQL - jezik SQL
  • ER - projektovanje šeme baze podataka pomoću jezika ER
  • REL - relaciona algebra
  • OP - zadatak iz organizacije podataka u programskom jeziku C

[BP1] Termini predispitnih obaveza

Baze podataka 1 - 10. Oktobar 2019

Teorija:
predmetni zadatak 1 - 8. nedelja (20.11.2019.) 
predmetni zadatak 2 - 14. nedelja (22.1.2020.) 
 
Vežbe:
zadatak 1 - 6. nedelja vezbi (18.11.2019. - 23.11.2019.) 
zadatak 2 - 9. nedelja vezbi (9.12.2019. - 14.12.2019.) 
zadatak 3 - 11. nedelja vezbi (23.12.2019. - 28.12.2019.) 
zadatak 4 - 13. nedelja vezbi (16.1.2020. - 22.1.2020.) 

[BP1] Obaveštenje za stare studente

Baze podataka 1 - 25. Septembar 2019

Obaveštavamo studente koji žele ponovo da polažu predispitne obaveze iz predmeta Baze podataka 1, da je potrebno prijaviti polaganje predmeta preko kolokvijuma a ne ponovno slušanje predmeta. 

U toku semestra, sve predispitne obaveze biće organizovane u posebnim terminima u sedmicama kada ih polažu i studenti koji prvi put slušaju predmet. Svi termini biće blagovremeno istaknuti na ovom sajtu. 

Napomena o zakazivanju usmenog ispita

Sistemi za upravljanje bazama podataka - 18. Septembar 2019

Napominjemo da opciju odjave usmenog ispita treba koristiti u izuzetnim sitacijama kada je student objektivno sprečen da prisustvuje ispitu u zakazanom terminu. Opcija nije namenjena kako bi student u jednom ispitnom roku prijavio i odjavio usmeni ispit za svaki od termina u datom roku. Imajte u vidu da sistem ovakvo ponašanje može prepoznati kao maliciozno i ignorisati naredne prijave.

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SSP

Sistemi skladišta podataka - 12. Jul 2019

Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti održano u sledećim terminima:
- 24. 9. 2019.
- 1. 10. 2019.
- 9. 10. 2019.
- 30. 10. 2019.

Studenti koji žele da polažu ispit u navedenim terminima moraju poslati prijavu u skladu sa procedurom opisanom u obaveštenju "Pravila prijavljivanja usmenog ispita na predmetima kod profesora Lukovića".

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SSP

Baze podataka 1 - 19. Jun 2019

Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lu